Tenttiwiki

52186 Kaupunkiekologia

3.3.2000

 1. Kaupungin ja maaseudun ilmastolliset erot.
 2. Lintujen kaupunkilaistumiseen johtavat tekijät.
 3. Ekologisten näkökohtien huomioonottaminen maankäytön suunnittelussa - miten se tapahtuu käytännössä? (kysymys ei koske tapahtuuko näin todella, vaan käytännön menettelytapoja)

14.12.2000

 1. Kaupunkiekologian määritelmä, eli mitä kaupunkiekologia on?
 2. Kaupunkiluonnon erityispiirteet
 3. Kaupunkimetsien tarjoamat hyödyt
 4. Miten kaupunkiekologista tutkimusta voidaan hyödyntää kaupunkimetsien suunnittelussa, vai voidaanko?

12.5.2001

 1. Kaupungin ja maaseudun ilmastolliset erot
 2. Lintujen kaupunkilaistumiseen johtavat tekijät
 3. Ekologisten näkökohtien huomioonottaminen kaupunkien maankäytön suunnittelussa - miten se tapahtuu käytännössä (kysymys ei koske sitä tapahtuuko näin todella, vaan käytännön menettelytapoja)

15.12.2014

Vastaa kahteen:

 1. Miten turvaisit ekosysteemipalvelut Helsingin uudessa yleiskaavassa?
 2. Kaupunkien kasvun ekologiset seuraukset.
 3. Kaupunkiekosysteemin erityispiirteet ja siihen vaikuttavat tekijät.
 4. Lintujen kaupunkilaistumiseen johtavat tekijät.