Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
kasvisystematiikan_loppukuulustelu_ym_kenrick_campbell_lipscomb [2017/04/08 22:15]
88.115.129.223 created
kasvisystematiikan_loppukuulustelu_ym_kenrick_campbell_lipscomb [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +7.4.2017 (Hyvönen)
  
 +Vasta 4 seuraavista kysymyksistä
 +
 +1. De första stegen för växter från akvatiska till terrestriska biotoper.
 +
 +2. Heterospori och frö - ursprung och betydelse.
 +
 +3. Blommors pollineringsbiologi.
 +
 +4. Biokemiska ämnen vid växtsystematikisk forskning.
 +
 +5. Fossilt DNA - sant eller endast önsketänkande.