Tenttiwiki

7.4.2017 (Hyvönen)

Vasta 4 seuraavista kysymyksistä

1. De första stegen för växter från akvatiska till terrestriska biotoper.

2. Heterospori och frö - ursprung och betydelse.

3. Blommors pollineringsbiologi.

4. Biokemiska ämnen vid växtsystematikisk forskning.

5. Fossilt DNA - sant eller endast önsketänkande.