Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

kasvinravitsemus_ja_maan_ravinnetalous_maa240_817831_5_op [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Kasvinravitsemus ja maan ravinnetalous(MAA240)======
 +
 +===== 1. osakuulustelu =====
 +
 +
 +==== 5.4.2013 =====
 +Kysymysten aihepiirit:
 +  - Selitä:
 +    - Mineraaliteoria
 +    - Casparyn juovat
 +    - Ritsosfääri
 +    - Superfosfaatti
 +    - Haihdustuskerroin
 +    - Nitrifikaatio
 +  - Minimiastia
 +  - Ilma kasvinravitsemuksessa
 +  - Fosforin määrä maanesteessä ja viljasadossa
 +  - Kalium kasvinravinteena ​          
 +  ​
 + ​Maksimipistemäärä 3 p/kysymys
 +
 +===== 2. osakuulustelu =====
 +
 +==== 28.4.2010 ====
 +  - Vastaa lyhyesti:
 +    * Miksi Ca(NO3)2 ei sovellu kalkitusaineeksi,​ mutta CaCo3 sopii? Perustele vastauksesi sanallisesti ja kirjoita reaktioyhtälö,​ josta näkyy, miten mainitut yhdisteet reagoivat happamassa maassa. (1,5p)
 +    * Miksi yhden pH-yksikön nostamiseen karkealla hietamaalla tarvitaan yleensä pienempi määrä kalkitusainetta kuin savimaalla tai eloperäisellä maalla? (1,5p)
 +    * BONUSTEHTÄVÄ //(tästä tehtävästä voi saada max 1 ylimääräisen pisteen, jolla voi kompensoida sitä, ettei joistain muista kysymyksistä mahdollisesti saa täysiä pisteitä)//:​ Miksi "​neutraloivan kalsiumin"​ pitoisuus on kemiallisesta näkökulmasta väärä tapa ilmaista kalkitusaineiden neutralointikyky?​ Minkä takia sitä silti käytetään?​ (1,0p)
 +  - Vertaile karjanlannan ja väkilannotteiden typen, fosforin ja kaliumin liukoisuutta ja käyttökelpoisuutta kasveille. (3p)
 +  - Miten märkyys ja happamuus vaikuttavat mangaanin liukoisuuteen maassa? Millaisissa oloissa voi esiintyä mangaanin puutosta, millaisissa liiallista saantia? Miksi ritsösfäärissä on yleensä enemmän maanesteeseen liuennutta mangaania kuin muualla maassa? (3p)
 +  - Mitä viljavuusluokilla tarkoitetaan?​ Mistä johtuu, että tietty numeerinen analyysitulos (esimerkiksi maan helppoliukoisen fosforin pitoisuus 11 mg/l maata) voi johtaa erilaisilla mailla eri viljavuusluokkaan?​ Mihin tietoa viljavuusluokista käytetään?​ (3p)
 +  - VASTAA ERI PAPERILLE, VALITSE JOKO A TAI B: (3p)
 +    * Miten maahan muokattavan kasvijätteen hiilen ja typen suhde vaikuttaa maan mineraalitypen määrään?​ Mitä käytännön merkitystä tällä on?
 +    * Miten eroavat toisistaan seuraavat kolme ravinnetasetta:​ porttitase, karjatase ja peltotase?