Tenttiwiki

Kasvinravitsemus ja maan ravinnetalous(MAA240)

1. osakuulustelu

5.4.2013

Kysymysten aihepiirit:

 1. Selitä:
  1. Mineraaliteoria
  2. Casparyn juovat
  3. Ritsosfääri
  4. Superfosfaatti
  5. Haihdustuskerroin
  6. Nitrifikaatio
 2. Minimiastia
 3. Ilma kasvinravitsemuksessa
 4. Fosforin määrä maanesteessä ja viljasadossa
 5. Kalium kasvinravinteena

Maksimipistemäärä 3 p/kysymys

2. osakuulustelu

28.4.2010

 1. Vastaa lyhyesti:
  • Miksi Ca(NO3)2 ei sovellu kalkitusaineeksi, mutta CaCo3 sopii? Perustele vastauksesi sanallisesti ja kirjoita reaktioyhtälö, josta näkyy, miten mainitut yhdisteet reagoivat happamassa maassa. (1,5p)
  • Miksi yhden pH-yksikön nostamiseen karkealla hietamaalla tarvitaan yleensä pienempi määrä kalkitusainetta kuin savimaalla tai eloperäisellä maalla? (1,5p)
  • BONUSTEHTÄVÄ (tästä tehtävästä voi saada max 1 ylimääräisen pisteen, jolla voi kompensoida sitä, ettei joistain muista kysymyksistä mahdollisesti saa täysiä pisteitä): Miksi “neutraloivan kalsiumin” pitoisuus on kemiallisesta näkökulmasta väärä tapa ilmaista kalkitusaineiden neutralointikyky? Minkä takia sitä silti käytetään? (1,0p)
 2. Vertaile karjanlannan ja väkilannotteiden typen, fosforin ja kaliumin liukoisuutta ja käyttökelpoisuutta kasveille. (3p)
 3. Miten märkyys ja happamuus vaikuttavat mangaanin liukoisuuteen maassa? Millaisissa oloissa voi esiintyä mangaanin puutosta, millaisissa liiallista saantia? Miksi ritsösfäärissä on yleensä enemmän maanesteeseen liuennutta mangaania kuin muualla maassa? (3p)
 4. Mitä viljavuusluokilla tarkoitetaan? Mistä johtuu, että tietty numeerinen analyysitulos (esimerkiksi maan helppoliukoisen fosforin pitoisuus 11 mg/l maata) voi johtaa erilaisilla mailla eri viljavuusluokkaan? Mihin tietoa viljavuusluokista käytetään? (3p)
 5. VASTAA ERI PAPERILLE, VALITSE JOKO A TAI B: (3p)
  • Miten maahan muokattavan kasvijätteen hiilen ja typen suhde vaikuttaa maan mineraalitypen määrään? Mitä käytännön merkitystä tällä on?
  • Miten eroavat toisistaan seuraavat kolme ravinnetasetta: porttitase, karjatase ja peltotase?