Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

kasvinravitsemuksen_jatkokurssi_maa540_817842_5_op [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Kasvinravitsemuksen jatkokurssi ======
 +
 +===== Tentti 18.12.2009 =====
 +
 +  - Kasvien raudanottomekanismit
 +  - Ritsosfäärin ominaisuuksia ja prosesseja
 +  - Apila: vaikutus nurmirehun laatuun ja apilaa seuraavana vuonna kylvettävän viljan typpitalouteen
 +  - Mitkä tekijät vaikuttavat viljelykasvien seleenin saantiin
 +  - Maalaji ja multavuus viljavuusanalyysin tulosten tulkinnassa
 +  - Miksi jonkin kasvinravinteen runsaampi tarjonta lisää joskus satoa ja parantaa sadon laatua kun taas joskus tällaisia vaikutuksia ei ole havattavissa?​ Anna muutamia esimerkkejä.
 +  - Mitkä tekijät vaikuttavat vihannesten ja juuresten nitraattipitoisuuteen?​
 +
 +===== Tentti 21.1.2009 =====
 +  - Mykorritsan vaikutus viljelykasvien ravinteensaantiin ja satoon
 +  - Miksi raudan ja mangaanin käyttökelpoisuus on ritsosfäärissä suurempi kuin muualla maassa?
 +  - Apila: vaikutus nurmirehun kivennäiskoostumukseen ja apilaa seuraavana vuonna kylvettävän viljan typpitalouteen
 +  - Selenaatti ja seleniitti viljelykasvien seleenin lähteinä
 +  - Millä tavalla maalaji ja multavuus otetaan huomioon tulkittaessa viljavuusanalyysissä saatavien määritystulosten numeerisia arvoja (esim fosforipitoisuus tai kaliumpitoisuus mg/l, pH)?
 +  - Miksi jonkin kasvinravinteen runsaampi tarjonta lisää joskus satoa ja parantaa sadon laatua kun taas joskus tällaisia vaikutuksia ei ole havaittavissa?​ Anna myös muutamia esimerkkejä.
 +  - Mitkä tekijät vaikuttavat vihannesten ja juuresten nitraattipitoisuuteen?​