Tenttiwiki

Kasvinravitsemuksen jatkokurssi

Tentti 18.12.2009

 1. Kasvien raudanottomekanismit
 2. Ritsosfäärin ominaisuuksia ja prosesseja
 3. Apila: vaikutus nurmirehun laatuun ja apilaa seuraavana vuonna kylvettävän viljan typpitalouteen
 4. Mitkä tekijät vaikuttavat viljelykasvien seleenin saantiin
 5. Maalaji ja multavuus viljavuusanalyysin tulosten tulkinnassa
 6. Miksi jonkin kasvinravinteen runsaampi tarjonta lisää joskus satoa ja parantaa sadon laatua kun taas joskus tällaisia vaikutuksia ei ole havattavissa? Anna muutamia esimerkkejä.
 7. Mitkä tekijät vaikuttavat vihannesten ja juuresten nitraattipitoisuuteen?

Tentti 21.1.2009

 1. Mykorritsan vaikutus viljelykasvien ravinteensaantiin ja satoon
 2. Miksi raudan ja mangaanin käyttökelpoisuus on ritsosfäärissä suurempi kuin muualla maassa?
 3. Apila: vaikutus nurmirehun kivennäiskoostumukseen ja apilaa seuraavana vuonna kylvettävän viljan typpitalouteen
 4. Selenaatti ja seleniitti viljelykasvien seleenin lähteinä
 5. Millä tavalla maalaji ja multavuus otetaan huomioon tulkittaessa viljavuusanalyysissä saatavien määritystulosten numeerisia arvoja (esim fosforipitoisuus tai kaliumpitoisuus mg/l, pH)?
 6. Miksi jonkin kasvinravinteen runsaampi tarjonta lisää joskus satoa ja parantaa sadon laatua kun taas joskus tällaisia vaikutuksia ei ole havaittavissa? Anna myös muutamia esimerkkejä.
 7. Mitkä tekijät vaikuttavat vihannesten ja juuresten nitraattipitoisuuteen?