Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
kasvimaantieteen_loppukuulustelu [2016/09/14 20:13]
85.76.2.132
kasvimaantieteen_loppukuulustelu [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Kasvimaantieteen loppukuulustelu (Jonsell, B. Flora Nordica. General volume (s. 37-157, The Bergius Foundation 2004), ja Breckle, W.-S. 2002: Walter’s Vegetation of the Earth. 4. p. (527 s., Springer, 2002)) ======
  
 +====3.6.2016====
 +
 +Vastaa kahteen kysymykseen
 +
 +  - Kalifornian kasvillisuuden yleispiirteet
 +  - Eteläisen pallonpuoliskon lauhkean ilmastovyöhykkeen metsät
 +  - Fennoskandian endeemiset kasvit
 +  - Euraasian arot