Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

kasvikunta [2019/06/12 22:35]
kasvikunta [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Kasvikunta ======
  
 +==== 11.5.2012 ====
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen
 +  - Sukupolvenvuorottelu kasvikunnassa
 +  - "​Sammalten"​ kolme pääryhmää - eroja ja yhtäläisyyksiä
 +  - Saniaiset - monimuotoisuutta erilaisissa ympäristöissä
 +  - Havupuut - satoja lajeja sisältävä ikivanha kasviryhmä
 +
 +
 +==== 27.4.2012 ====
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen
 +  - Jäällä, maalla ja vedessä - "​viherlevien"​ monimuotoisuus
 +  - "​Sammalten"​ kolme pääryhmää - eroja ja yhtäläisyyksiä
 +  - Monipesäkkeellisten (Polysporangiophyta) pääryhmät ja niiden väliset sukulaisuussuhteet
 +  - Havupuut - satoja lajeja sisältävä ikivanha kasviryhmä