Tenttiwiki

Kasvikunta

11.5.2012

Vastaa kolmeen kysymykseen

  1. Sukupolvenvuorottelu kasvikunnassa
  2. “Sammalten” kolme pääryhmää - eroja ja yhtäläisyyksiä
  3. Saniaiset - monimuotoisuutta erilaisissa ympäristöissä
  4. Havupuut - satoja lajeja sisältävä ikivanha kasviryhmä

27.4.2012

Vastaa kolmeen kysymykseen

  1. Jäällä, maalla ja vedessä - “viherlevien” monimuotoisuus
  2. “Sammalten” kolme pääryhmää - eroja ja yhtäläisyyksiä
  3. Monipesäkkeellisten (Polysporangiophyta) pääryhmät ja niiden väliset sukulaisuussuhteet
  4. Havupuut - satoja lajeja sisältävä ikivanha kasviryhmä