Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
kasvifysiologian_luennot [2014/08/15 22:43]
127.0.0.1 external edit
kasvifysiologian_luennot [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Kasvifysiologian luennot ====== ​
 +
 +==== Mika Kotilainen, 28.11.2014 ====
 +Vastaa vain kolmeen kysymykseen!
 +
 +  - Mitä ovat akvaporiinit (aquaporin),​ja miten niitä voidaan säädellä?​
 +  - Kerro lyhyesti, mitkä ovat primaarisen soluseinän pääkomponentit. Mikä näiden komponenttien tehtävät ovat soluseinässä yleisellä tasolla ja missä ne syntetisoidaan?​
 +  - Mihin perustuu fytokromin fotopalautuvuus (photoreversibility)?​
 +  - Mitä tarkoitetaan apoplastisella ja symplastisella nilan täyttämisellä (apoplastic and symplastic phloem loading)? Miten apoplastinen ja symplastinen nilan täyttäminen eroavat toisistaan?
 +  - Mihin ryhmiin typpeä sisältävät sekundaarimetaboliatuotteet voidaan jakaa? Kerro yksi esimerkki miten kasvi täyttää typpiyhdistettä puolustautumiseen patogeenia/​herbivoria vastaan.
 +
 +==== Mika Kotilainen, 30.10.2013 ====
 +
 +Vastaa vain kolmeen kysymykseen.
 +  - Minkälaisia vaikutuksia liiallisella valolla on kasveihin? Miten kasvit voivat suojautua liialliselta valolta?
 +  - Mitä on atiivinen ja passiivinen kuljetus? Määrittele käsitteet ja anna myös esimerkki kummastakin kuljetuksesta.
 +  - Mihin perustuu fytokromin fotopalautuvuus (photoreversibility)?​
 +  - Määritä mitä tarkoittaa sekundaarimetaboliitti?​ Mitkä ovat niiden ekologiset tehtävät ja mihin kemiallisiin ryhmiin ne voidaan jakaa?
 +  - Glykolyysi hapettomissa olosuhteissa. Mitä tapahtuu ja miksi? Mitä lopputuoteita syntyy?
 +
 +==== Mika Kotilainen, 25.10.2013 ====
 +
 +Vastaa vain kolmeen kysymykseen!
 +  - Mitä tarkoitetaan vesipotentiaalilla?​ Selvitä esimerkin avulla miten vesipotentiaali liittyy kasvin vedenottoon?​
 +  - Mitkä ovat fotosynteesin valoreaktioiden (eli fotosynteesin elektroninsiirtoketjun) lopputuotteet ja miten ne syntyvät?
 +  - Mikä on hengitysmetabolian (respiratory metabolism) ensisijainen tehtävä? Kuvaile lyhyesti mihin neljään osaan se voidaan jakaa.
 +  - Soluseinä ja solun laajeneminen. Mitkä tekijät ohjaavat solun kasvun suuntaa? Kuvaile prosessi.
 +  - Mihin ryhmiin typpeä sisältävät sekundaarimetaboliatuotteet voidaan jakaa? Kerro yksi esimerkki miten kasvi käyttää typpiyhdistettä puolustautumiseen patogeenia/​herbivoria vastaan.
 +
 +==== 19.11.2010 ====
 +
 +Vastaa vain kolmeen kysymykseen.
 +  - Mihin perustuu fytokromin fotopalautuvuus (photoreversibility)?​
 +  - Mikä on Calvinin sykli? Kerro yhdestä tavasta, jolla Calvinin sykliä voidaan säädellä.
 +  - Mihin ryhmiin typpeä sisältävät sekundaarimetaboliatuotteet voidaan jakaa? Kerro yksi esimerkki miten kasvi täyttää typpiyhdistettä puolustautumiseen patogeenia/​herbivoria vastaan.
 +  - Mitä ovat akvaporiinit (aquaporin),​ ja miten niitä voidaan säädellä?​
 +  - Mihin perustuu selluloosan hyvä vetolujuus?
 +
 +==== 22.10.2010 ====
 +
 +  - Glykolyysi hapettomissa olosuhteissa:​ mitä tapahtuu, miksi? Mitä lopputuotteita syntyy?
 +  - Miten vesi kulkee juurta ympäröivästä maasta juuren johtojänteeseen?​ Mitkä tekijät vaikuttavat veden kulkuun maasta juureen?
 +  - Typpi ympäristössä. Typpi kulkeutuu biogeokemiallisessa kierrossa monessa eri muodossa. Millä eri tavoin typpi fiksoidaan/​inkorporoidaan orgaanisiin yhdisteisiin?​
 +  - Mitkä ovat fotosynteesin valoreaktioiden (eli fotosynteesin elektroninsiirtoketjun) lopputuotteet ja miten ne syntyvät?
 +  - Määritä mitä tarkoittaa sekundaarimetaboliitti. Mitkä ovat niiden ekologiset tehtävät ja mihin kemiallisiin ryhmiin ne voidaan jakaa?
 +
 +
 +==== 23.10.2009 ====
 +
 +  - Kuvaile yleisellä tasolla pektiinin rakenne ja tehtävät soluseinässä.
 +  - Mitä liiallinen valo aiheuttaa kasveille ja miten siltä voi suojautua?
 +  - Mitkä ovat hengitysmetabolian päätehtävät ja millaisiin osiin se voidaan jakaa?
 +  - Miten ioneja kuljetetaan soluun, kerro esimerkkejä.
 +  - Typpeä sitovien juurinysytyröiden synty ja toiminta.