Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

kasvifysiologian_harjoitustyoet [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Kasvifysiologian harjoitustyöt ======
 +
 +
 +==== 27.2.2007 ====
 +
 +Vastaa neljään kysymykseen. ​
 +  - Määrittele lyhyesti seuraavat käsitteet.
 +     * Rf-arvo ​
 +     * tropismi ​
 +     * statoliitti ​
 +     * antosyaani
 +     * etyleeni ​
 +     * ei-liikkuva mineraaliravinne ​
 +  - 
 +     * Ohran Arg-endopeptidaasiaktiivisuustyössä käytettiin geelisuodatusta. Mihin tämä menetelmä perustuu, ja miksi sitä käytettiin työssä? ​
 +     * Ohran Arg-endopeptidaasiaktiivisuustyössä käytettiin synteettistä substraattia,​ BABNA:a (=bentsoyyli-arginiini-p-nitroaniliidi.) Miksi? ​
 +  - Minkälaisia väriaineita eli pigmenttejä kasveilla on? Minkälaisia tehtäviä pigmenteillä on kasveissa? ​
 +  -
 +     * DPIP-liuosta (2,​6-dikloorifenoli-indofenoli) käytettiin kurssityössä,​ jossa tutkittiin fotosynteesin valoreaktioita. Mihin perustuu DPIP-liuoksen käyttö fotosynteesin valoreaktioiden tutkimisessa? ​
 +     * Hiilihydraattityössä hedelmästä eristetty sokerinäyte hydrolysoitiin hapon avulla. Miksi? ​
 +  -
 +     * Sinun täytyy valmistaa 450 ml 0,6 M mangaanisulfaattiliuosta. Käyttämäsi reagenssipurkin kyljessä on liitteenä oleva etiketti. Paljonko punnitset purkissa olevaa jauhetta? ​
 +     * Kuinka valmistaisit 500 ml 150 mM mangaanisulfaattiliuosta käyttäen edellisessä kohdassa valmistettua mangaanisulfaattiliuosta kantaliuoksena? ​
 +
 +
 +==== 20.1.2004 ====
 +
 +Vastataan neljään kysymykseen,​ kuitenkin vain yhteen laskuun.
 +  - Määrittele lyhyesti: ​
 +    * kloroosi
 +    * supernatantti
 +    * liikkuva ravinne
 +    * biotesti
 +    * positiivinen fototropismi
 +    * nollausputkien käyttö spektrofotometrisessä mittauksessa
 +  - Selitä lyhyesti: ​
 +    * fraktioiva sentrifugointi
 +    * rasvaliuoksen pigmenttien erottelu ohutlevykromatografian avulla
 +  - Fotosynteesin valoreaktion tutkiminen kurssilla
 +  - Pullossa, joka sisältää väkevää typpihappoa,​ on merkintä "​70%"​ (w/v) HNO3. 70% typpihapon tiheys on 1,413 g/ml 20'C:n lämpötilassa. Mikä on hapon molaarisuus? ​
 +  - Miten valmistaisit 0,05 M natriumsulfaattiliuosta (250 ml) allaolevan etiketin perusteella (veden molekyylipaino on 18,02 g/mol).
 +{{kasvisolujamol.gif}}