Tenttiwiki

Kasvifysiologian harjoitustyöt

27.2.2007

Vastaa neljään kysymykseen.

 1. Määrittele lyhyesti seuraavat käsitteet.
  • Rf-arvo
  • tropismi
  • statoliitti
  • antosyaani
  • etyleeni
  • ei-liikkuva mineraaliravinne
  • Ohran Arg-endopeptidaasiaktiivisuustyössä käytettiin geelisuodatusta. Mihin tämä menetelmä perustuu, ja miksi sitä käytettiin työssä?
  • Ohran Arg-endopeptidaasiaktiivisuustyössä käytettiin synteettistä substraattia, BABNA:a (=bentsoyyli-arginiini-p-nitroaniliidi.) Miksi?
 2. Minkälaisia väriaineita eli pigmenttejä kasveilla on? Minkälaisia tehtäviä pigmenteillä on kasveissa?
  • DPIP-liuosta (2,6-dikloorifenoli-indofenoli) käytettiin kurssityössä, jossa tutkittiin fotosynteesin valoreaktioita. Mihin perustuu DPIP-liuoksen käyttö fotosynteesin valoreaktioiden tutkimisessa?
  • Hiilihydraattityössä hedelmästä eristetty sokerinäyte hydrolysoitiin hapon avulla. Miksi?
  • Sinun täytyy valmistaa 450 ml 0,6 M mangaanisulfaattiliuosta. Käyttämäsi reagenssipurkin kyljessä on liitteenä oleva etiketti. Paljonko punnitset purkissa olevaa jauhetta?
  • Kuinka valmistaisit 500 ml 150 mM mangaanisulfaattiliuosta käyttäen edellisessä kohdassa valmistettua mangaanisulfaattiliuosta kantaliuoksena?

20.1.2004

Vastataan neljään kysymykseen, kuitenkin vain yhteen laskuun.

 1. Määrittele lyhyesti:
  • kloroosi
  • supernatantti
  • liikkuva ravinne
  • biotesti
  • positiivinen fototropismi
  • nollausputkien käyttö spektrofotometrisessä mittauksessa
 2. Selitä lyhyesti:
  • fraktioiva sentrifugointi
  • rasvaliuoksen pigmenttien erottelu ohutlevykromatografian avulla
 3. Fotosynteesin valoreaktion tutkiminen kurssilla
 4. Pullossa, joka sisältää väkevää typpihappoa, on merkintä “70%” (w/v) HNO3. 70% typpihapon tiheys on 1,413 g/ml 20'C:n lämpötilassa. Mikä on hapon molaarisuus?
 5. Miten valmistaisit 0,05 M natriumsulfaattiliuosta (250 ml) allaolevan etiketin perusteella (veden molekyylipaino on 18,02 g/mol).