Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
kasvien_yhteisoe-_ja_populaatioekologia [2014/08/15 22:43]
127.0.0.1 external edit
kasvien_yhteisoe-_ja_populaatioekologia [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Kasvien yhteisö- ja populaatioekologia ======
  
 +==== 7.3.2014 ====
 +  - Genotyypin ja ympäristön yhdysvaikutus kasvien ominaisuuksien määräytymisessä.
 +  - Lajienvälisen kilpailun analysointi Lotka-Volterra-mallin avulla.
 +  - Tilmanin teoria kasvien lajienvälisestä kilpailusta ja yhteisesiintymisestä.
 +
 +==== 13.4.2012 ====
 +  - Luonnonvalinnan tyypit
 +  - Kasvien lajinvälisen kilpailun kokeellinen tutkiminen
 +  - Kasvien elämänkiertostrategiat
 +
 +==== 13.12.2011 ====
 +  - Genotyypin ja ympäristön yhteisvaikutus kasvien ominaisuuksien määräytymisessä.
 +  - Kloonikasvien demografia.
 +  - 
 +    * Määrittele käsite kasviyksilön lisääntymisarvo.
 +    * Laske kasviyksilön keskimääräinen lisääntymisarvo eri ikävaiheissa x kasvipopulaatiossa,​ jonka elossasäilyvyys l(x) ja fekunditettti m(x) noudattavat seuraavassa asetelmassa annettuja arvoja:
 +
 +     ​x ​  ​l(x) ​  m(x)
 +     ​0 ​  ​1,​00 ​  0
 +     ​1 ​  ​0,​80 ​  10
 +     ​2 ​  ​0,​50 ​  50
 +     ​3 ​  ​0,​25 ​  10
 +     ​4 ​  ​0,​10 ​  4
 +     ​5 ​  ​0,​00 ​  0
 +
 +==== 25.02.2011 ====
 +  - Genotyypin ja ympäristön yhteisvaikutus kasvien ominaisuuksien määräytymisessä.
 +  - Kasvustojen itseharveneminen.
 +  - Tilmanin teoria kasvien lajinvälisestä kilpailusta ja yhteisesiintymisestä.
 +