Tenttiwiki

Kasvien yhteisö- ja populaatioekologia

7.3.2014

 1. Genotyypin ja ympäristön yhdysvaikutus kasvien ominaisuuksien määräytymisessä.
 2. Lajienvälisen kilpailun analysointi Lotka-Volterra-mallin avulla.
 3. Tilmanin teoria kasvien lajienvälisestä kilpailusta ja yhteisesiintymisestä.

13.4.2012

 1. Luonnonvalinnan tyypit
 2. Kasvien lajinvälisen kilpailun kokeellinen tutkiminen
 3. Kasvien elämänkiertostrategiat

13.12.2011

 1. Genotyypin ja ympäristön yhteisvaikutus kasvien ominaisuuksien määräytymisessä.
 2. Kloonikasvien demografia.
  • Määrittele käsite kasviyksilön lisääntymisarvo.
  • Laske kasviyksilön keskimääräinen lisääntymisarvo eri ikävaiheissa x kasvipopulaatiossa, jonka elossasäilyvyys l(x) ja fekunditettti m(x) noudattavat seuraavassa asetelmassa annettuja arvoja:
  x  l(x)  m(x)
  0  1,00  0
  1  0,80  10
  2  0,50  50
  3  0,25  10
  4  0,10  4
  5  0,00  0

25.02.2011

 1. Genotyypin ja ympäristön yhteisvaikutus kasvien ominaisuuksien määräytymisessä.
 2. Kasvustojen itseharveneminen.
 3. Tilmanin teoria kasvien lajinvälisestä kilpailusta ja yhteisesiintymisestä.