Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
kasvien_solu-_ja_molekyylibiologia [2015/06/25 15:50]
128.214.53.42 [25.10.2000]
kasvien_solu-_ja_molekyylibiologia [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Kasvien solu- ja molekyylibiologia ======
 +
 +===== Ensimmäisen osan aineistokoe =====
 +
 +==== 25.10.2000 ====
 +
 +  - Kasveilla tunnistetut aktiinia sitovat (ABP Actin Binding Proteins) proteiinit ja niiden merkitys mikrofilamenttien polymerisoitumiselle ja depolymerisoitumiselle.
 +  - Miten, milloin ja millä keinoin solusykliproteiinien voidaan olettaa muuttavan kasvisolun mikrotubulussytoskeletonin rakennetta?
 +  - Heterokromatiinin rakenne Arabidopsis-genomin sekvensointiprojektin tulosten perusteella.
 +  - Tuma-sytoplasma-tuma kuljetus. Tarve, tumakotelon läpäisy ja kuljetusta säätelevät signaaliproteiini ja signaalit.