Tenttiwiki

Kasvien solu- ja molekyylibiologia

Ensimmäisen osan aineistokoe

25.10.2000

  1. Kasveilla tunnistetut aktiinia sitovat (ABP Actin Binding Proteins) proteiinit ja niiden merkitys mikrofilamenttien polymerisoitumiselle ja depolymerisoitumiselle.
  2. Miten, milloin ja millä keinoin solusykliproteiinien voidaan olettaa muuttavan kasvisolun mikrotubulussytoskeletonin rakennetta?
  3. Heterokromatiinin rakenne Arabidopsis-genomin sekvensointiprojektin tulosten perusteella.
  4. Tuma-sytoplasma-tuma kuljetus. Tarve, tumakotelon läpäisy ja kuljetusta säätelevät signaaliproteiini ja signaalit.