Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

kasvien_kehitysbiologian_luennot [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Kasvien kehitysbiologia ======
 +
 +====29.2.2012====
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen.
 +  - Valo ohjaa kasvin kehitystä läpi elämän. Mitä nämä prosessit ovat ja minkä molekyylien/​reseptorien tiedetään osallistuvan niiden toimintaan?
 +  - Polaarinen auksiinin kuljetus ja kasvien kehityksen säätely: Kuvaile lyhyesti yksi kehitysbiologinen prosessi jota polaarinen auksiinin kuljetus säätelee.
 +  - Kasvien ja eläinten erot ja yhtäläisyydet monisoluisuuden mekanismien kehittymisessä.
 +  - MicroRNAt ja kasvien kehityksen säätely. Anna esimerkki kehitysprosessista ja kuvaa miten miRNA osallistuu sen säätelyyn.
 +  - Mikä proteiini on mielestäsi keskeisin säätelijä Arabidopsiksen kärkikasvusolukon (apikaalisen meristeemin) ylläpidossa?​ Perustele valintasi.
 +
 +
 +====11.3.2011====
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen.
 +  - Mikä proteiini on mielestäsi keskeisin säätelijä arabidopsiksen kärkikasvusolukon (apikaalisen meristeemin) ylläpidossa?​ Perustele valintasi.
 +  - Mikä on asymmetrinen solunjakautuminen?​ Kuvaile esimerkki sellaisesta tapahtumasta ja kerro mitä tiedetään asymmetrisen solunjakautumisen säätelystä esimerkissäsi.
 +  - Mitkä prosessit säätelevät lehden kehityksen alkua (initiaatio) kärkikasvupisten reuna-alueella orastavan lehtiaiheen kohdalla (at the flanks of the SAM/​incipient leaf primordium)?​
 +  - Kasvien evo-devo: kehittyvät eliöt ovat modulaarisia organisaatioltaan molekyylitasolla (Developing organisms are modular in organization). Kerro lyhyesti mistä moduuli koostuu? Miten se ilmenee?
 +  - MicroRNAt ja kasvien kehityksen säätely. Anna esimerkki kehitysprosessista ja kuvaa miten miRNA osallistuu sen säätelyyn.
 +
 +
 +====23.2.2011====
 +
 +  - Kasvien evo-devo, selitä termit:
 +    * ortologi ​
 +    * paralogi ​
 +    * toiminnallinen samankaltaisuus ​
 +  - Minkälaisilla eri molekulaarisilla mekanismeilla voidaan kehitysbiologisia prosesseja säädellä?​ Mainitse neljä eri tapaa, kuvaa yksi prosessi jossa yksi näistä tavoista ilmenee.
 +  - Mikä on asymmetrinen solunjakautuminen?​ Kuvaile esimerkki sellaisesta tapahtumasta ja kerro mitä tiedetään asymmetrisen solunjakautumisen säätelystä esimerkissäsi.
 +  - Polaarinen auksiinin kuljetus ja kasvien kehityksen säätely: Kuvaile lyhyesti yksi kehitysbiologinen prosessi jota polaarinen auksiinin kuljetus säätelee.
 +  - Miten negatiivinen takaisinsäätely (WUS, CLV1/3) ylläpitää kärkikasvusolukon (apikaalisen meristeemin) kokoa lituruoholla (arabidopsis)?​
 +
 +
 +==== 25.2.2009 ====
 +
 +  - Esittele yksi kehitysbiologinen prosessi, jota auksiinin polaarinen kuljetus ohjaa.
 +  - Kasvien ja eläinten erot ja yhtäläisyydet monisoluisuuden mekanismien kehittymisessä.
 +  - Kasvien evodevo - moduulisen rakenteen syntyminen (tai jotain sinne päin)
 +  - Juuren meristeemin muodostuminen - esittele erilaiset solutyypit
 +  - Mikä proteiini on mielestäsi tärkein kärkimeristeemin säätelyssä ja ylläpitämisessä Arabidopsiksella?​ Perustele vastauksesi.