Tenttiwiki

Kasvien kehitysbiologia

29.2.2012

Vastaa kolmeen kysymykseen.

 1. Valo ohjaa kasvin kehitystä läpi elämän. Mitä nämä prosessit ovat ja minkä molekyylien/reseptorien tiedetään osallistuvan niiden toimintaan?
 2. Polaarinen auksiinin kuljetus ja kasvien kehityksen säätely: Kuvaile lyhyesti yksi kehitysbiologinen prosessi jota polaarinen auksiinin kuljetus säätelee.
 3. Kasvien ja eläinten erot ja yhtäläisyydet monisoluisuuden mekanismien kehittymisessä.
 4. MicroRNAt ja kasvien kehityksen säätely. Anna esimerkki kehitysprosessista ja kuvaa miten miRNA osallistuu sen säätelyyn.
 5. Mikä proteiini on mielestäsi keskeisin säätelijä Arabidopsiksen kärkikasvusolukon (apikaalisen meristeemin) ylläpidossa? Perustele valintasi.

11.3.2011

Vastaa kolmeen kysymykseen.

 1. Mikä proteiini on mielestäsi keskeisin säätelijä arabidopsiksen kärkikasvusolukon (apikaalisen meristeemin) ylläpidossa? Perustele valintasi.
 2. Mikä on asymmetrinen solunjakautuminen? Kuvaile esimerkki sellaisesta tapahtumasta ja kerro mitä tiedetään asymmetrisen solunjakautumisen säätelystä esimerkissäsi.
 3. Mitkä prosessit säätelevät lehden kehityksen alkua (initiaatio) kärkikasvupisten reuna-alueella orastavan lehtiaiheen kohdalla (at the flanks of the SAM/incipient leaf primordium)?
 4. Kasvien evo-devo: kehittyvät eliöt ovat modulaarisia organisaatioltaan molekyylitasolla (Developing organisms are modular in organization). Kerro lyhyesti mistä moduuli koostuu? Miten se ilmenee?
 5. MicroRNAt ja kasvien kehityksen säätely. Anna esimerkki kehitysprosessista ja kuvaa miten miRNA osallistuu sen säätelyyn.

23.2.2011

 1. Kasvien evo-devo, selitä termit:
  • ortologi
  • paralogi
  • toiminnallinen samankaltaisuus
 2. Minkälaisilla eri molekulaarisilla mekanismeilla voidaan kehitysbiologisia prosesseja säädellä? Mainitse neljä eri tapaa, kuvaa yksi prosessi jossa yksi näistä tavoista ilmenee.
 3. Mikä on asymmetrinen solunjakautuminen? Kuvaile esimerkki sellaisesta tapahtumasta ja kerro mitä tiedetään asymmetrisen solunjakautumisen säätelystä esimerkissäsi.
 4. Polaarinen auksiinin kuljetus ja kasvien kehityksen säätely: Kuvaile lyhyesti yksi kehitysbiologinen prosessi jota polaarinen auksiinin kuljetus säätelee.
 5. Miten negatiivinen takaisinsäätely (WUS, CLV1/3) ylläpitää kärkikasvusolukon (apikaalisen meristeemin) kokoa lituruoholla (arabidopsis)?

25.2.2009

 1. Esittele yksi kehitysbiologinen prosessi, jota auksiinin polaarinen kuljetus ohjaa.
 2. Kasvien ja eläinten erot ja yhtäläisyydet monisoluisuuden mekanismien kehittymisessä.
 3. Kasvien evodevo - moduulisen rakenteen syntyminen (tai jotain sinne päin)
 4. Juuren meristeemin muodostuminen - esittele erilaiset solutyypit
 5. Mikä proteiini on mielestäsi tärkein kärkimeristeemin säätelyssä ja ylläpitämisessä Arabidopsiksella? Perustele vastauksesi.