Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
kasviekologian_loppukuulustelu_gurevitch_ym [2014/08/15 22:43]
127.0.0.1 external edit
kasviekologian_loppukuulustelu_gurevitch_ym [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +======Kasviekologian loppukuulustelu (Gurevitch ym.)======
 +
 +
 +
 +==== 30.10.2015 (Heikki Hänninen) ====
 +
 +1. Kasvien fotosynteesin sopeutuminen valoympäristöön. Anpassning av växternas fotosyntes till ljusmiljön.
 +
 +2. Matriisimallien käyttö kasvien populaatiodynamiikan tutkimuksessa. Användningen av matrismodeller inom forskningen i växternas populationsdynamik.
 +
 +3. Kasviyhteisö-käsite:​ kuinka eri tutkijat ovat eri aikoina ymmärtäneet käsitteen merkityksen?​ Begreppet växtsamhälle:​ hur har forskare under olika tid definierat dess innebörd?
 +
 +
 +==== 1.12.2009 (Heikki Hänninen) ====
 +
 +  - C3-, C4- ja CAM-fotosynteesi:​ fysiologiset mekanismit pääpiirteittäin ja merkitys kasvien sopeutumisessa.
 +  - Matriisimallien käyttö kasvien populaatiodynamiikan tutkimuksessa.
 +  - Kasviyhteisöjen häiriöt ja sukkessio.
 +
 +==== 10.6.2008 (Heikki Hänninen) ====
 +
 +  - Lehden energiatase
 +  - Kasvien heritabiliteetti
 +  - Kasvien elämänkiertostrategiat
 +
 +==== 20.5.2008 (Heikki Hänninen) ====
 +
 +  - Lehden energiatase
 +  - Kasvien heritabiliteetti
 +  - Kasvien elämänkiertostrategiat
 +
 +
 +====15.4.2008 (Heikki Hänninen)====
 +
 +  - Lehden energiatase
 +  - Kasvien heritabiliteetti
 +  - Kasvien elämänkiertostrategiat
 +