Tenttiwiki

Kasviekologian loppukuulustelu (Gurevitch ym.)

30.10.2015 (Heikki Hänninen)

1. Kasvien fotosynteesin sopeutuminen valoympäristöön. Anpassning av växternas fotosyntes till ljusmiljön.

2. Matriisimallien käyttö kasvien populaatiodynamiikan tutkimuksessa. Användningen av matrismodeller inom forskningen i växternas populationsdynamik.

3. Kasviyhteisö-käsite: kuinka eri tutkijat ovat eri aikoina ymmärtäneet käsitteen merkityksen? Begreppet växtsamhälle: hur har forskare under olika tid definierat dess innebörd?

1.12.2009 (Heikki Hänninen)

 1. C3-, C4- ja CAM-fotosynteesi: fysiologiset mekanismit pääpiirteittäin ja merkitys kasvien sopeutumisessa.
 2. Matriisimallien käyttö kasvien populaatiodynamiikan tutkimuksessa.
 3. Kasviyhteisöjen häiriöt ja sukkessio.

10.6.2008 (Heikki Hänninen)

 1. Lehden energiatase
 2. Kasvien heritabiliteetti
 3. Kasvien elämänkiertostrategiat

20.5.2008 (Heikki Hänninen)

 1. Lehden energiatase
 2. Kasvien heritabiliteetti
 3. Kasvien elämänkiertostrategiat

15.4.2008 (Heikki Hänninen)

 1. Lehden energiatase
 2. Kasvien heritabiliteetti
 3. Kasvien elämänkiertostrategiat