Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
kasvibiokemian_ja_solubiologian_luennot [2014/09/07 21:32]
188.238.210.19
kasvibiokemian_ja_solubiologian_luennot [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Kasvibiokemian ja solubiologian luennot ======
 +
 +==== 21.3.2014 ====
 +
 +Vastaa kahteen seuraavista kysymyksistä:​
 +
 +   - Mitä ja miten hiilihydraattimetabolian muutokset sytoplasmassa vaikuttavat kloroplastien toimintaan? (50 p)
 +   - Biosynteesireittien aktiivisuuden säätelymekanismeista. Millä eri tavoilla biosynteesin aktivaatio ja inaktivaatio voi tapahtua? Kerro esimerkkejä. (50 p)
 +   - Kuljetustapahtumat biosynteettisten reaktioiden säätelijänä (75 p)
 +
 +==== 22.1.2008 ====
 +
 +Vastaa kahteen seuraavista kysymyksistä:​
 +
 +   - Missä muodossa ja millä oletetulla mekanismilla kasvi ottaa juuriinsa maaperän typpeä? Mitkä biokemialliset reaktiot seuraavat, kunnes otettu typpi on kulkenut asparagiiniin saakka? Selitä reaktioista vastaavien entsyymien rakenne ja säätely. (50p)
 +   - Selosta, millaisia muutoksia taphtuu lehden hiilihydraattimetaboliassa,​ kun aamulla suhteellisen voimakkaasti fotosyntetisoivan perunan mukulat poistetaan ja sakkaroosikuljetus siitä syystä olennaisesti hidastuu. Miten eri ilmiöitä säädellään?​ (50p)
 +   - Kuljetustapahtumat biosynteettisten reaktioiden säätelijänä (75p)
 +
 +
 +==== 14.12.2007 ====
 + 
 +Vastaan kahteen kysymykseen.
 + 
 +  - Mitä ja miten hiilihydraattimetabolian muutokset sytoplasmassa vaikuttavat kloroplastien toimintaan? (max. 50 p) 
 +  - Miten hiili kulkeutuu, esimerkiksi sinappikasvissa,​ plastidista asetyylikoentsyymi A:sta triasyyliglyserolin kautta heksoosifosfaatiksi sytoplasmaan. Mitkä kasvin kehitysvaiheet ovat kyseessä? (max. 50 p)
 +  - Kloroplasti ja sen tehtävät (max. 75 p) 
 +