Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
kasvianatomian_loppukuulustelu_esau [2017/01/13 15:10]
128.214.61.33
kasvianatomian_loppukuulustelu_esau [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +==== 13.01.2017 ====
 +  Vastaa vain kolmeen:
  
 +  1. Miten yksisirkkaiset kasvit kasvavat primaarisesti ja sekundaarisesti paksuutta?
 +  2. Millainen on peridermin ja toisaalta taas rytidomin (rhytidome) rakenne?
 +  3. Millainen on juuren perusrakenne 1- ja 2-sirkkaisilla kasveilla ja miten juurenhaarat muodostuvat?​
 +  4. Selitä putkiloiden erilaistuminen fylogenian ja toisaalta ontogenian kannalta.
 +  5. Millaiset ovat lehtipuun sekundaarisen puun rakenteen pääpiirteet?​