Tenttiwiki

13.01.2017

Vastaa vain kolmeen:
1. Miten yksisirkkaiset kasvit kasvavat primaarisesti ja sekundaarisesti paksuutta?
2. Millainen on peridermin ja toisaalta taas rytidomin (rhytidome) rakenne?
3. Millainen on juuren perusrakenne 1- ja 2-sirkkaisilla kasveilla ja miten juurenhaarat muodostuvat?
4. Selitä putkiloiden erilaistuminen fylogenian ja toisaalta ontogenian kannalta.
5. Millaiset ovat lehtipuun sekundaarisen puun rakenteen pääpiirteet?