Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
kasvi-_ja_elaeinfysiologian_perusteet [2019/02/15 21:01]
2001:14ba:4e0:de00:7086:64e5:ef86:1902 [BIO-202 Eläinfysiologian osuus 15.2.2019]
kasvi-_ja_elaeinfysiologian_perusteet [2019/06/12 22:35] (current)
Line 2: Line 2:
  
 ===== BIO-202 Eläinfysiologian osuus 15.2.2019 ===== ===== BIO-202 Eläinfysiologian osuus 15.2.2019 =====
 +
  
 1. Selitä neurulaatio. 1. Selitä neurulaatio.
Line 13: Line 14:
 5. Miten kalojen kylkiviiva-aisti toimii? 5. Miten kalojen kylkiviiva-aisti toimii?
  
-6. Rasvojen imeytyminen ​verenkiertoon?​+6. Miten rasvat imeytyvät ​verenkiertoon?​
  
 7. Miten aktiivinen lihas auttaa hapen irrottamista punasoluista?​ 7. Miten aktiivinen lihas auttaa hapen irrottamista punasoluista?​