Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
kasvi-_ja_elaeinfysiologian_perusteet [2019/01/16 00:22]
webmaster created
kasvi-_ja_elaeinfysiologian_perusteet [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 ======BIO-202 Kasvi- ja eläinfysiologian perusteet====== ======BIO-202 Kasvi- ja eläinfysiologian perusteet======
  
 +===== BIO-202 Eläinfysiologian osuus 15.2.2019 =====
  
 +
 +1. Selitä neurulaatio.
 +
 +2. Mitä tarkoitetaan perusaineenvaihdunnalla (BMR)?
 +
 +3. Miten kalsiumtasapainoa säädellään?​
 +
 +4. Kuvitteellisen solukalvon tasapainopotentiaali kaliumille on -100mV ja natriumille +60mV. Membraani on molemmille yhtä läpäisevä. Mikä on solukalvon tasapainopotentiaali?​
 +
 +5. Miten kalojen kylkiviiva-aisti toimii?
 +
 +6. Miten rasvat imeytyvät verenkiertoon?​
 +
 +7. Miten aktiivinen lihas auttaa hapen irrottamista punasoluista?​
 +
 +8. Miten veri voi kiertää, vaikka sydän on diastolissa (ei lyö)?
 +
 +9. Miten munuainen voi erittää plasmaa väkevämpää virtsaa?
 +
 +10. T-auttajasolujen toiminta ja tehtävä
 =====Biotieteiden perusteet II===== =====Biotieteiden perusteet II=====
 vanha kurssi vanha kurssi
  
 ====1. Välitentti==== ====1. Välitentti====
 +
 +===15.2.2019===
 +
 +Vastaa korkeintaan neljällä lauseella! 2p vastaus
 +
 +1. Kuvaile neurulaatio
 +
 +2. Mitä tarkoitetaan perusaineenvaihdunnalla (BMR)
 +
 +3. Miten elimistön kalsiumtasapaino on säädelty?
 +
 +4. Sinulla on kuvitteelinen solu, jossa kaliumin tasapainopotentiaali on -100mV ja natriumin tasapainopotentiaali on +60mV. Tiedät edelleen, että solukalvon läpäisevyys molemmille ioneille on sama. Mikä on tämän kuvitteelisen solun lepokalvojännite.
 +
 +5. Miten kalojen kylkiviiva-aisti toimii?
 +
 +6. Miten rasvat imeytyvät suolistosta verenkiertoon?​
 +
 +7. Miten aktiivinen lihas edesauttaa hapen vapautumista punasoluista?​
 +
 +8. Miten on mahdollista,​ että veri kiertää myös silloin, kun sydän on diastolessa (ei lyö)?
 +
 +9. Kuinka on mahdollista,​ että meidän munuaiset voivat tuottaa plasmaa väkevämpää virtsaa?
 +
 +10. Kuvaile T-auttajasolun toiminta ja tehtävä.
  
 ===7.2.2017=== ===7.2.2017===