Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
kantasolubiologia_perusteet [2016/05/03 09:30]
128.214.185.162
kantasolubiologia_perusteet [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Kantasolubiologian perusteet ======
  
 +__Tentti 25.4.2017__
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen. Läpipääsy edellyttää 9p, jokaisesta vastatusta saatava väh. 2/6p.
 +
 +1. Selitä seuraavat:
 +  a. Unipotentti
 +  b. Radial glial solu
 +  c. Naive/​ground state alkion kantasolu
 +  d. Symmetrinen jakautuminen
 +  e. Niche
 +  f. Epiblasti
 +
 +2. Mesenkymaaliset kantasolut
 +
 +3. Indusoidut pluripotentit kantasolut
 +
 +4. Sisäsolumassan ja trofektodermin määräytyminen
 +
 +5. Pluripotentit kantasolut klinikassa. Mitä on saatu aikaan? Mitä on odotettavissa?​
 +
 +
 +
 +__Tentti 3.5.2016__
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen. Läpipääsy edellyttää 9p, jokaisesta vastatusta saatava väh. 2/6p.
 +
 +1. Selitä seuraavat:
 +  a. Multipotentti
 +  b. Radial glial solu
 +  c. Primed state alkion kantasolu
 +  d. Symmetrinen jakautuminen
 +  e. Niche
 +  f. Teratoma
 +
 +2. Mesenkymaaliset kantasolut
 +
 +3. Indusoidut pluripotentit kantasolut
 +
 +4. Hematopoieettiset kantasolut
 +
 +5. Kantasoluturismi