Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

kalataudit [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Kalataudit ======
 +
 +==== 21.10.2008 ====
 +
 +  - Kalanviljelylaitoksella kuolee 0+ -ikäisiä kaloja. On toukokuun loppu ja sinut kutsutaan apuun. Miten selvität mistä ongelmat johtuvat ja mikä on todennäköisin syy kuolemiin. Ongelman selvittämisen jälkeen kerro myös miten kalat hoidetaan. ​
 +  - Miten kalatautien valvonta on Suomessa järjestetty?​ Kuvaa valvontaviranomaisten ketjua ylhäältä alaspäin ja kerro kunkin portaan pääasialliset tehtävät ja vastuut.
 +  - Mainitse 3 virustautia ja kerro niistä lyhyesti (väh. 1 esiintynyt Suomessa)
 +  - Minkälaisia rokotteita käytetään kaloja rokotettaessa ja mitkä ovat erityyppisten rokotteiden edut ja haitat?
 +
 +
 +