Tenttiwiki

Kalataudit

21.10.2008

  1. Kalanviljelylaitoksella kuolee 0+ -ikäisiä kaloja. On toukokuun loppu ja sinut kutsutaan apuun. Miten selvität mistä ongelmat johtuvat ja mikä on todennäköisin syy kuolemiin. Ongelman selvittämisen jälkeen kerro myös miten kalat hoidetaan.
  2. Miten kalatautien valvonta on Suomessa järjestetty? Kuvaa valvontaviranomaisten ketjua ylhäältä alaspäin ja kerro kunkin portaan pääasialliset tehtävät ja vastuut.
  3. Mainitse 3 virustautia ja kerro niistä lyhyesti (väh. 1 esiintynyt Suomessa)
  4. Minkälaisia rokotteita käytetään kaloja rokotettaessa ja mitkä ovat erityyppisten rokotteiden edut ja haitat?