Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

kalat_18.1_kalabiologia [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== 10.5.2013 ======
 +
 +  - Kalojen ääntely ja äänten merkitys
 +  - Vertaile eteläisiä ja pohjoisia napa-alueita kalojen elinympäristöinä
 +  - Kylkiviiva ja sen toimintaperiaate
 +  - Parveutumisen hyödyistä ja haitoista kaloille
 +
 +
 +
 +
 +==== 11.4.2013 ====
 +
 +  - Mitä siivilähampaiden rakenne kertoo kalan ravinnonkäytöstä?​
 +  - Miten lohi löytää takaisin synnyinjokeensa?​
 +  - Annos- eli jaksottaiskutu
 +  - Määrittele käsitteet a) alalaji b) sympatrinen c) stenotermia d) fotofori e) planktivori
 +
 +==== 18.4.2011 ====
 +
 +  - Miten lohi löytää takaisin synnyinjokeensa tuhansien kilometrien etäisyydeltä?​
 +  - Parveutumisen hyödyistä ja haitoista kaloille
 +  - Määrittele lyhyesti käsitteet a) sympatrinen b) fotofori c) homing d) ovovivipaarinen e) Rubnerin hypoteesi
 +  - Mitkä tekijät aiheuttavat evoluutiota,​ eli alleelifrekvenssien muutoksia, ja kuinka tehokkaasti ne vaikuttavat eri suuruisissa populaatioissa ja erilaisilla aikaväleillä?​
 +
 +==== 20.4.2009 ====
 +
 +  - Kylkiviiva ja sen toimintaperiaate
 +  - Weberin luut ja niiden merkitys
 +  - Mitä kalanpoikasessa tapahtuu kuoriutumisen ja muodonmuutoksen (metamorfoosi) välillä?
 +  - Mitkä tekijät aiheuttavat evoluutiota,​ eli alleelifrekvenssien muutoksia, ja kuinka tehokkaasti ne vaikuttavat eri suuruisissa populaatioissa ja erilaisilla aikaväleillä?​