Tenttiwiki

10.5.2013

 1. Kalojen ääntely ja äänten merkitys
 2. Vertaile eteläisiä ja pohjoisia napa-alueita kalojen elinympäristöinä
 3. Kylkiviiva ja sen toimintaperiaate
 4. Parveutumisen hyödyistä ja haitoista kaloille

11.4.2013

 1. Mitä siivilähampaiden rakenne kertoo kalan ravinnonkäytöstä?
 2. Miten lohi löytää takaisin synnyinjokeensa?
 3. Annos- eli jaksottaiskutu
 4. Määrittele käsitteet a) alalaji b) sympatrinen c) stenotermia d) fotofori e) planktivori

18.4.2011

 1. Miten lohi löytää takaisin synnyinjokeensa tuhansien kilometrien etäisyydeltä?
 2. Parveutumisen hyödyistä ja haitoista kaloille
 3. Määrittele lyhyesti käsitteet a) sympatrinen b) fotofori c) homing d) ovovivipaarinen e) Rubnerin hypoteesi
 4. Mitkä tekijät aiheuttavat evoluutiota, eli alleelifrekvenssien muutoksia, ja kuinka tehokkaasti ne vaikuttavat eri suuruisissa populaatioissa ja erilaisilla aikaväleillä?

20.4.2009

 1. Kylkiviiva ja sen toimintaperiaate
 2. Weberin luut ja niiden merkitys
 3. Mitä kalanpoikasessa tapahtuu kuoriutumisen ja muodonmuutoksen (metamorfoosi) välillä?
 4. Mitkä tekijät aiheuttavat evoluutiota, eli alleelifrekvenssien muutoksia, ja kuinka tehokkaasti ne vaikuttavat eri suuruisissa populaatioissa ja erilaisilla aikaväleillä?