Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
kalat31_kalantutkimus_luennot_86103_4_op [2017/02/03 10:20]
2001:14ba:1fb:aa00:e4bf:481a:52c3:32e8 [6.5.2016]
kalat31_kalantutkimus_luennot_86103_4_op [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Kalantutkimus (KALAT3.1) ======
 +==== 6.5.2016 ====
 +Tentaattori:​ Hannu Lehtonen
  
 +Vastaa kolmeen:
 +
 + 1. Selvitä kesänvanhojen (10-12cm) siikojen istutusten tuloksellisuutta Päijänteellä. Miten suorittaisit tutkimuksen?​
 +
 + 2. Rapujen yksilöllinen merkintä. Mitä vaikeuksia siinä on kalojen merkintään verrattuna?
 +
 + 3. Kalakannan kokonaiskuolevuuden arviointitavoista.
 +
 + 4. Verkkokoekalastus yksikkösaalistietojen keruumenetelmänä.
 +
 +==== 13.4.2012 ====
 +
 +  - Määrittele lyhyesti, minkä tyyppisten kalojen iänmäärityksessä käyttäisit
 +    * suomua
 +    * luita
 +    * otoliitia
 +  - Kokonaiskuolevuuden arviointi.
 +  - Tutkit särjen ravintoa. Miten suorittaisit tutkimuksen?​ Perustele menettely.
 +  - Arvioit muikkukannan kokoa kuvassa olevalla järvellä (n. 5km x 10km, syvyys 0-30m). Miten suorittaisit tutkimuksen?​ Perustele menettely.
 +
 +==== 7.2.2005 ==== 
 +
 +  - Kalamerkintöjen käyttö istutustulosten tutkimisessa.
 +  - Leen ilmiö ja sen mahdolliset syyt.
 +  - Luonnollisen kuolevuuden arvioiminen.
 +
 +==== 7.6.2004 ==== 
 +
 +  - Kalojen luonnollisen ja kalastuskuolevuuden arviointimenetelmistä.
 +  - Leen ilmiö ja sen vaikutus kasvutukimuksen tuloksiin.
 +  - Tutkit pelagiaalissa avomerellä esiintyvien sialakanpoikasten runsautta. Minkä menetelmän valitsisit?
 +
 +==== 3.5.2004 ====
 +
 +  - Meristiset ja yksilölliset tuntomerkit kalojen ryhmittelyssä.
 +  - Sähkökalastus ja sen rajoitukset kalakannan koon tutkimisessa.
 +  - Millä menetelmällä analysoisit hauen (petokala) ja särjen (pohjaeläin- ja planktonsyöjä) ravinnon koostumusta?​ Mitkä kalojen ruoansulatuskanavan ominaisuudet vaikuttavat valintaasi?