Tenttiwiki

Kalantutkimus (KALAT3.1)

6.5.2016

Tentaattori: Hannu Lehtonen

Vastaa kolmeen:

1. Selvitä kesänvanhojen (10-12cm) siikojen istutusten tuloksellisuutta Päijänteellä. Miten suorittaisit tutkimuksen?

2. Rapujen yksilöllinen merkintä. Mitä vaikeuksia siinä on kalojen merkintään verrattuna?

3. Kalakannan kokonaiskuolevuuden arviointitavoista.

4. Verkkokoekalastus yksikkösaalistietojen keruumenetelmänä.

13.4.2012

 1. Määrittele lyhyesti, minkä tyyppisten kalojen iänmäärityksessä käyttäisit
  • suomua
  • luita
  • otoliitia
 2. Kokonaiskuolevuuden arviointi.
 3. Tutkit särjen ravintoa. Miten suorittaisit tutkimuksen? Perustele menettely.
 4. Arvioit muikkukannan kokoa kuvassa olevalla järvellä (n. 5km x 10km, syvyys 0-30m). Miten suorittaisit tutkimuksen? Perustele menettely.

7.2.2005

 1. Kalamerkintöjen käyttö istutustulosten tutkimisessa.
 2. Leen ilmiö ja sen mahdolliset syyt.
 3. Luonnollisen kuolevuuden arvioiminen.

7.6.2004

 1. Kalojen luonnollisen ja kalastuskuolevuuden arviointimenetelmistä.
 2. Leen ilmiö ja sen vaikutus kasvutukimuksen tuloksiin.
 3. Tutkit pelagiaalissa avomerellä esiintyvien sialakanpoikasten runsautta. Minkä menetelmän valitsisit?

3.5.2004

 1. Meristiset ja yksilölliset tuntomerkit kalojen ryhmittelyssä.
 2. Sähkökalastus ja sen rajoitukset kalakannan koon tutkimisessa.
 3. Millä menetelmällä analysoisit hauen (petokala) ja särjen (pohjaeläin- ja planktonsyöjä) ravinnon koostumusta? Mitkä kalojen ruoansulatuskanavan ominaisuudet vaikuttavat valintaasi?