Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

kalat1_kalatalouden_perusteet_86101_4_op [2019/06/12 22:35]
kalat1_kalatalouden_perusteet_86101_4_op [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Kalatalouden perusteet (KALAT1) ====== ​
 +
 +==== 22.10.2010 ====
 +  - Nykyisin elävät kalaluokat
 +  - Kalakantojen tiheyden vaikutus kalantuotantoon
 +  - Kuha ja sen pyynti
 +  - RKTL
 +
 +==== 13.10.2010 ==== 
 +  - Kalataloudelle aiheutettujen vahinkojen kompensoiminen Suomen lainsäädännössä
 +  - Miksi lohikalat ovat herkkiä vesien rehevöitymiselle?​
 +  - Vesiviljely Suomen kalataloudessa
 +  - Kalat ja vesien happamoituminen
 +
 +==== 3.11.2004 ==== 
 +Vastaa kolmeen.
 +  - Rannikkovesien siika.
 +  - Vesiviljelyn maailmanlaajuiset muutokset viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana.
 +  - Kalaston muutokset rehevöitymisen edetessä tyypillisessä suomalaisessa järvessä.
 +  - Selitä seuraavat sanat:
 +    * yksikkösaalis
 +    * luonnovaralammikko
 +    * kalanpoikanen
 +    * rekryytti
 +    * katadrominen kala