Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

kaeyttaeytymisekologian_perusteet [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 + ​====== 52045 Käyttäytymisekologian perusteet ====== ​
 +
 +
 +==== 29.4.2011 Heikki Hirvonen, Heikki Helanterä ja Ulla Tuomainen (uusintatentti) ====
 +
 +Vastaa seuraaviin kysymyksiin:​
 +
 +  - Selitä Ideal Free Distribution (IFD) -perusmalli ja sen toiminta:
 +    * Mitä se pyrkii selittämään?​
 +    * Mitkä ovat sen perusoletukset?​
 +    * Mitä perusmalli ennustaa?
 +    * Kerro esimerkin avulla, miten perusmallin ennusteen on havaittu toteutuvan eläinten käyttäytymisessä.
 +  - Selitä vangin dilemma, sekä se, minkä ehtojen vallitessa yhteistyötä tekevä strategia voi yleistyä populaatiossa.
 +  - Mitä hyötyä ja haittaa ”uskottomuudesta” (EPC) on sekä koiraan että naaraan näkökulmasta yksiavioisessa (monogamia) suhteessa?
 +
 +
 +
 +==== 31.3.2011 Heikki Hirvonen, Heikki Helanterä ja Ulla Tuomainen ====
 +
 +Vastaa seuraaviin kysymyksiin:​
 +  - Mitä on klassinen ehdollistuminen,​ mitkä ovat sen peruselementit ja miten eläimen käyttäytyminen muuttuu, jos sitä toistetaan? Anna esimerkki siitä, miten sitä voidaan soveltaa.
 +  - Selitä suoran ja epäsuoran kelpoisuuden käsitteiden pohjalta, mikä on yhteistyön ja altruismin välinen ero. Anna biologinen esimerkki sekä yhteistyöstä että altruismista.
 +  - Mitä tarkoitetaan sukupuolten välisellä konfliktilla?​ Miten se voi ilmetä? (anna vähintään yksi esimerkki)
 +
 +
 +
 +==== 7.5.2010 Heikki Hirvonen, Heikki Helanterä ja Ulla Tuomainen (Ensimmäinen uusintatentti) ====
 +
 +Vastaa seuraaviin kysymyksiin:​
 +  - Miten käyttäytymisen geneettinen evoluutio ja kulttuurinen evoluutio poikkeavat toisistaan?
 +  - Kuvaile yleisyydestä riipuvan luonnonvalinnan (frequency dependent selection) perusperiaatteet ja anna esimerkki sekä positiivisesta että negatiivisesta yleisyydestä riippuvasta valinnasta.
 +  - Koira-koiras kilpailu pariutumisen jälkeen. Selitä mitä tällä tarkoitetaan ja mitä sopeumia koirailla on isyyden varmistamiseksi?​
 +
 +
 +==== 31.3.2010 Heikki Hirvonen, Heikki Helanterä ja Ulla Tuomainen ====
 +Vastaa kaikkiin ja kirjoita jokainen vastaus omalle konseptilleen.
 +  -  Selitä Ideal Free Distribution (IFD)-perusmalli ja sen toiminta: a) mitä se pyrkii selittämään,​ b) mitkä ovat sen perusoletukset,​ c) mitä perusmalli ennustaa, d) kerro esimerkin avulla, miten perusmallin ennusteen on havaittu toteutuvan eläinten käyttäytymisessä?​
 +  -  Miten altruismi evoluutiobiologiassa määritellään ja mitä edellytetään,​ että luonnonvalinta suosisi altruismia?
 +  -  Kerro, mitä tarkoitetaan handicap-periaatteella (Zahavi 1975) ja loishypoteesillä (Hamilton-Zuk 1982) ja miten kyseiset käsitteet selittävät naaraan parinvalintaa.
 +
 +
 +==== 8.5.2009 Heikki Hirvonen ====
 +  - Miten käyttäytymisen geneettinen evoluutio ja kulttuurinen evoluutio poikkeavat toisistaan? (max. 10 pistettä)
 +  - Kun ravintolaikkujen välinen keskimääräinen etäisyys lyhenee, miten optimaalisen saalistusteorian laikkumallin ennusteen mukaan käy keskimääräiselle laikussaoloajalle?​ Vastaa lyhyesti, max. 10 sanaa. (max 5 pistettä)
 +  - Saalistajien havaitsemisen merkitys ryhminen muodostumiselle ja tekijät jotka vaikuttavat ryhmän jäsenten välisiin eroihin vartiointikäyttäytymisessä. (max. 10 pistettä)  ​
 +  - Selitä lyhyesti Hamiltonin sääntö. (max. 5 pistettä) ​
 +
 +
 +
 +==== 10.4.2008 Heikki Hirvonen, Heikki Helanterä ja Marja Järvenpää ====
 +Vastaa kaikkiin.
 +  -  Millaisin tutkimuksin on voitu osoittaa, että vanhempien käyttäytymispiirteet periytyvät niiden jälkeläisille?​
 +  -  Sukulaisten lisääntymisen merkitys lisääntymisyhteistyön evoluutiolle.
 +  -  Listaa teoriat, joilla selitetään naaraan pariutumiskysymyksiä silloin, kun se saa koiraalta vain sukusolut,
 +     ja kerro mitä valittava piirre näiden teorioiden mukaan koiraasta kertoo ja mitä naaras valinnasta hyötyy.
 +
 +==== 28.3.2008 ====
 +  - How do proximate and ultimate causes of animal behaviour differ?
 +  - How can prey animals avoid predators?
 +  - How and why does mate choice differ between women and men?
 +
 +==== ?.?.2005 Heikki Hirvonen ====
 +Vastaa kaikkiin.
 +  -  Miten ja miksi naisten ja miesten puolison valinta poikkeaa toisistaan?
 +  -  Luettele Ideal Free Distribution perusmallin neljä keskeisintä perusoletusta.
 +  -  Mitä altruismi ja sukulaisvalintateoria tarkoittaa? ​
 +  -  Mitä on spermakilpailu?​ Määrittele termi LYHYESTI (max 20 sanaa) ​
 +
 +
 +==== 1.4.2004 Heikki Hirvonen ====
 +Vastaa kaikkiin.
 +  -  Millaisin tutkimuksin on voitu osoittaa, että vanhempien käyttäytymispiirteet periytyvät niiden jälkeläisille?​
 +  -  Kun ravintolaikkujen välinen keskimääräinen etäisyys kasvaa, miten optimaalisen saalistusteorian laikkumallin ennusteen mukaan käy keskimääräiselle laikussaoloajalle?​ Vastaa lyhyesti, max. 10 sanaa.
 +  -  Miten naaras voi kontrolloida poikastensa isyyttä?
 +  -  Määrittele LYHYESTI seuraavat termit: ​
 +     ​* ​ RHP 
 +    *  altruismi ​
 +    *  reproductive skew 
 +    *  informaatiokeskuksen-hypoteesi ​
 +