Tenttiwiki

52045 Käyttäytymisekologian perusteet

29.4.2011 Heikki Hirvonen, Heikki Helanterä ja Ulla Tuomainen (uusintatentti)

Vastaa seuraaviin kysymyksiin:

 1. Selitä Ideal Free Distribution (IFD) -perusmalli ja sen toiminta:
  • Mitä se pyrkii selittämään?
  • Mitkä ovat sen perusoletukset?
  • Mitä perusmalli ennustaa?
  • Kerro esimerkin avulla, miten perusmallin ennusteen on havaittu toteutuvan eläinten käyttäytymisessä.
 2. Selitä vangin dilemma, sekä se, minkä ehtojen vallitessa yhteistyötä tekevä strategia voi yleistyä populaatiossa.
 3. Mitä hyötyä ja haittaa ”uskottomuudesta” (EPC) on sekä koiraan että naaraan näkökulmasta yksiavioisessa (monogamia) suhteessa?

31.3.2011 Heikki Hirvonen, Heikki Helanterä ja Ulla Tuomainen

Vastaa seuraaviin kysymyksiin:

 1. Mitä on klassinen ehdollistuminen, mitkä ovat sen peruselementit ja miten eläimen käyttäytyminen muuttuu, jos sitä toistetaan? Anna esimerkki siitä, miten sitä voidaan soveltaa.
 2. Selitä suoran ja epäsuoran kelpoisuuden käsitteiden pohjalta, mikä on yhteistyön ja altruismin välinen ero. Anna biologinen esimerkki sekä yhteistyöstä että altruismista.
 3. Mitä tarkoitetaan sukupuolten välisellä konfliktilla? Miten se voi ilmetä? (anna vähintään yksi esimerkki)

7.5.2010 Heikki Hirvonen, Heikki Helanterä ja Ulla Tuomainen (Ensimmäinen uusintatentti)

Vastaa seuraaviin kysymyksiin:

 1. Miten käyttäytymisen geneettinen evoluutio ja kulttuurinen evoluutio poikkeavat toisistaan?
 2. Kuvaile yleisyydestä riipuvan luonnonvalinnan (frequency dependent selection) perusperiaatteet ja anna esimerkki sekä positiivisesta että negatiivisesta yleisyydestä riippuvasta valinnasta.
 3. Koira-koiras kilpailu pariutumisen jälkeen. Selitä mitä tällä tarkoitetaan ja mitä sopeumia koirailla on isyyden varmistamiseksi?

31.3.2010 Heikki Hirvonen, Heikki Helanterä ja Ulla Tuomainen

Vastaa kaikkiin ja kirjoita jokainen vastaus omalle konseptilleen.

 1. Selitä Ideal Free Distribution (IFD)-perusmalli ja sen toiminta: a) mitä se pyrkii selittämään, b) mitkä ovat sen perusoletukset, c) mitä perusmalli ennustaa, d) kerro esimerkin avulla, miten perusmallin ennusteen on havaittu toteutuvan eläinten käyttäytymisessä?
 2. Miten altruismi evoluutiobiologiassa määritellään ja mitä edellytetään, että luonnonvalinta suosisi altruismia?
 3. Kerro, mitä tarkoitetaan handicap-periaatteella (Zahavi 1975) ja loishypoteesillä (Hamilton-Zuk 1982) ja miten kyseiset käsitteet selittävät naaraan parinvalintaa.

8.5.2009 Heikki Hirvonen

 1. Miten käyttäytymisen geneettinen evoluutio ja kulttuurinen evoluutio poikkeavat toisistaan? (max. 10 pistettä)
 2. Kun ravintolaikkujen välinen keskimääräinen etäisyys lyhenee, miten optimaalisen saalistusteorian laikkumallin ennusteen mukaan käy keskimääräiselle laikussaoloajalle? Vastaa lyhyesti, max. 10 sanaa. (max 5 pistettä)
 3. Saalistajien havaitsemisen merkitys ryhminen muodostumiselle ja tekijät jotka vaikuttavat ryhmän jäsenten välisiin eroihin vartiointikäyttäytymisessä. (max. 10 pistettä)
 4. Selitä lyhyesti Hamiltonin sääntö. (max. 5 pistettä)

10.4.2008 Heikki Hirvonen, Heikki Helanterä ja Marja Järvenpää

Vastaa kaikkiin.

 1. Millaisin tutkimuksin on voitu osoittaa, että vanhempien käyttäytymispiirteet periytyvät niiden jälkeläisille?
 2. Sukulaisten lisääntymisen merkitys lisääntymisyhteistyön evoluutiolle.
 3. Listaa teoriat, joilla selitetään naaraan pariutumiskysymyksiä silloin, kun se saa koiraalta vain sukusolut,

ja kerro mitä valittava piirre näiden teorioiden mukaan koiraasta kertoo ja mitä naaras valinnasta hyötyy.

28.3.2008

 1. How do proximate and ultimate causes of animal behaviour differ?
 2. How can prey animals avoid predators?
 3. How and why does mate choice differ between women and men?

?.?.2005 Heikki Hirvonen

Vastaa kaikkiin.

 1. Miten ja miksi naisten ja miesten puolison valinta poikkeaa toisistaan?
 2. Luettele Ideal Free Distribution perusmallin neljä keskeisintä perusoletusta.
 3. Mitä altruismi ja sukulaisvalintateoria tarkoittaa?
 4. Mitä on spermakilpailu? Määrittele termi LYHYESTI (max 20 sanaa)

1.4.2004 Heikki Hirvonen

Vastaa kaikkiin.

 1. Millaisin tutkimuksin on voitu osoittaa, että vanhempien käyttäytymispiirteet periytyvät niiden jälkeläisille?
 2. Kun ravintolaikkujen välinen keskimääräinen etäisyys kasvaa, miten optimaalisen saalistusteorian laikkumallin ennusteen mukaan käy keskimääräiselle laikussaoloajalle? Vastaa lyhyesti, max. 10 sanaa.
 3. Miten naaras voi kontrolloida poikastensa isyyttä?
 4. Määrittele LYHYESTI seuraavat termit:
  • RHP
  • altruismi
  • reproductive skew
  • informaatiokeskuksen-hypoteesi