Tenttiwiki

Luentotentti 13.3.2008

Vastaa kolmeen kysymykseen seuraavista:

  1. Miksi tänä päivänä puhutaan enemmän strategisesta johtamisesta kuin strategisesta suunnittelusta? Pohdi erityisesti sitä, millaisia ajattelu- tai toimintatapojen muutoksia on sanavalinnan taustalla.
  2. Mitä tarkoitetaan strategian arkipäiväistämisellä? Entä miten tämä asia liittyy organisaation päämäärien ja tavoitteiden määrittelyyn?
  3. Kuvaa esimerkkejä apuna käyttäen mitä ovat yhdistelmäanalyysit ja miten niitä voidaan käyttää strategisessa johtamisessa (keksi tai poimi esimerkkiorganisaatiot)?
  4. Luennolla puhuttiin tarpeesta yhdistää analyysi ja intuitio päätöksenteossa ja suunnittelussa. Mitä tämä käytännössä merkitsee ja miksi analyysin ja intuition yhdistämistä pidettiin perusteltuna?
  5. Millaisiin lähtökohtiin nojautuu ongelmalähtöinen (ongelmakeskeinen) lähestymistapa päätöksenteossa ja suunnittelussa? Entä miten se eroaa tavoitesuuntaisesta (tavoitekeskeisestä) lähestymistavasta?
  6. Millaisia erityispiirteitä ja vahvuuksia tasapainotettuun mittaristoon liittyy kun sitä verrataan perinteisiin tulosmittauksen malleihin?