Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

johdatus_ympaeristoeoikeuteen [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +==== 15.6.2001 Katja Kiviaho ====
  
 +Vastaa kahteen kysymykseen ​
 +   - Ympäristövaikutusten ja ympäristötiedon merkitys sääntelyssä
 +   - Kohdesuojelu
 +   - Vesien suojelun ohjauskeinoista