Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

johdatus_todennaekoeisyyslaskentaan [2014/08/15 22:43]
johdatus_todennaekoeisyyslaskentaan [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +======Johdatus todennäköisyyslaskentaan======
  
 +==== 6.3.2006 ====
 +
 +  - Korttipakka jaetaan tasan neljän pelaajan kesken. Millä todennäköisyydellä jokin pelaajista saa kolme ässää? (Korttipakassa on 52 korttia, joista 4 on ässiä.)
 +  - 100 arvasta 5 on voittoarpoja. Arvoista valitaan umpimähkään peräkkäin kaksi arpaa. Millä tn:llä toinen arpa on voittoarpa kun tiedetään ensimmäisen olleen voittoarvan?​
 +  - Olkoon X Tas(a,​b)-jakautunut. Laske sen odotusarvo ja varianssi.
 +  - Asiakkaalta pankissa kuluva aika on eksponentiaalisesti jakautunut. Asiakas viipyy pankissa keskimäärin 10 min. 
 +    * Millä tn:llä asiakas viipyy vähintään 15 min? 
 +    * Millä tn:llä puoli tuntia viipynyt asiakas viipyy vielä vähintään 15 min?
 +  - 
 +    * Hae vakio c siten, että seuraava funktio on tiheysfunktio:​ f(x) = c/x^3 kun x > 1, f(x) = 0 kun x ≤ 1.
 +    * Konstruoi satunnaismuuttuja X, jolla on yllämääritelty f(x) tiheysfunktiona.