Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

johdatus_filosofiaan [2019/06/12 22:35]
johdatus_filosofiaan [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +Johdatus filosofiaan 22.10.2009
  
 +Pelkkä kurssi 3 op
 +
 +1. vastaa toiseen.
 +  a) Tietoisuuden ja ruumiin suhde.
 +  b) Wittgenstein kielen ja maailman suhteesta.
 +
 +2. vastaa lyhyesti (viisi riviä) kaikkiin.
 +  a) Materialismi,​ idealismi, realismi.
 +  b) Intentionaalisuus.
 +  c) Analyyttinen ja synteettinen tieto.
 +
 +Täydennysosa (2 op; Toiminta ja kokemus, Gaudeamus 2009)
 +3. Vastaa toiseen.
 +  a) Kokemuksen käsite pragmatismissa.
 +  b) Tavat ajattelun välineinä.