Tenttiwiki

Johdatus filosofiaan 22.10.2009

Pelkkä kurssi 3 op

1. vastaa toiseen.

a) Tietoisuuden ja ruumiin suhde.
b) Wittgenstein kielen ja maailman suhteesta.

2. vastaa lyhyesti (viisi riviä) kaikkiin.

a) Materialismi, idealismi, realismi.
b) Intentionaalisuus.
c) Analyyttinen ja synteettinen tieto.

Täydennysosa (2 op; Toiminta ja kokemus, Gaudeamus 2009) 3. Vastaa toiseen.

a) Kokemuksen käsite pragmatismissa.
b) Tavat ajattelun välineinä.