Tenttiwiki

Tentti, 18.12.2009

Vastaa kahteen kysymykseen (kysymyksistä 1, 2 ja 3). Vastaa kysymyksiin sekä luentojen että oheiskirjallisuuden pohjalta.

 1. Selitä tai muotoile lyhyesti (ja kurssilla/oheiskirjallisuudessa esitettyjä muotoiluja ei tietenkään tarvitse muistaa sanatarkasti):
  • a) Prima facie -velvollisuus
  • b) psykologinen hedonismi
  • c) kaksoisvaikutuksen periaate
  • d) kategorinen imperatiivi (yleisen lain muotoilu)
  • e) avoimen kysymyksen argumentti (premissit + johtopäätös -muodossa)
 2. a) Esittele lyhyesti konsekventialismin eri muodot (suhteessa luennolla käsiteltyihin kolmeen kysymykseen, joiden avulla konsekventialismin eri muotoja voidaan erotella). b) Luennoilla ja oheiskirjallisuudessa käsiteltiin monia argumentteja, jotka voidaan (mielekkäästi) kohdistaa tekojen tosiasiallisiin seurauksiin keskittyvää hedonistista teko-konsekventialismia vastaan. Esittele kaksi näistä argumenteista sekä jokin mahdollinen vastaus kumpaankin argumenttiin, jolla kyseisen teorian edustaja voisi (mielekkäästi) yrittää puolustautua.
 3. Russ Shafer-Landau esittelee kirjansa The Fundamentals of Ethics viimeisessä luvussa “Ten Arguments Against Moral Objectivity” kymmenen argumenttia eettistä objektivismia vastaan ja yrittää myös vastata (tai ainakin hahmotella lupaavia vastauslinjoja) niihin. Esittele näistä argumenteista ns. motivaatioargumentti (“motivational argument”; joka siis liittyy moraaliarvostelmien motivaatiolliseen rooliin) sekä kaksi vapaasti valitsemaasi argumenttia ja pohdi kuinka objektivisti voisi vastata näihin kolmeen argumenttiin.