Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
johdatus_astrobiologiaan [2015/06/12 16:14]
128.214.145.99 hmm
johdatus_astrobiologiaan [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== 22.10.2009 =====
 +Vastaa kaikkiin kysymyksiin
 +  - Selitä lyhyesti
 +    * elokehä (1p)
 +    * kondriitti (1p)
 +    * Draken kaava (1p)
 +    * Kambrikauden räjähdys (1p)
 +    * eksoplaneetta (1p)
 +    * migraatio (1p) 
 +  - 
 +    * Mitä eri paikkoja maapallolla on ehdotettu elämän alkusijoiksi?​ (2p)
 +    * Mitä aminohapoille tapahtuu proteiinisynteesissä?​ Mikä koodaa tätä translaatioksi kutsuttua tapahtumaa? (2p)
 +    * Millä tavalla iso kaasuplaneetta Jupiter voi olla eduksi Maan elämälle? (2p)
 +  - 
 +    * Missä muualla Aurinkokunnassamme voisi olla elämälle suotuisia olosuhteita?​ (3p)
 +    * Millaista elämä ehdottamissasi paikoissa olisi biokemialtaan ja fysiologialtaan?​ (3p)
 +  - 
 +    * Universumin elinkelpoisuus (elämän edellytysten olemassaolo) sen alkuaikoina,​ nykyhetkellä ja tulevaisuudessa?​ (3p)
 +    * Ehdota ainakin kolme ratkaisua Fermin paradoksiin?​ (3p)
 +  - Elottoman ja elollisen rajoilla. Millä eri tavoin elävä eroaa elottomasta?​ Anna mielestäsi (universaalisti) pätevä elämän määritelmä?​ (6p)
 +