Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
johdanto_viruksiin [2017/03/08 16:43]
2001:708:110:201:b98e:64cf:7556:a3a6 [14.12.2016]
johdanto_viruksiin [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Johdanto viruksiin ======
 +
 +
 +===== 21.4.2017 =====
 +1) Miten virusten rakenteita tutkitaan? Kuvaa menetelmiä ja anna kaksi esimerkkiä miten menetelmät ovat auttaneet ymmärtämään virusten rakennetta ja/tai soluun tunkeutumista.
 +2) Virusten lääkehoidon ongelmat.
 +3) Kavivirusten genomien tyypilliset piirteet.
 +4) Selitä CRISPR-puolustusmekanismi ja sen tyypilliset piirteet.
 +
 +
 +
 +===== 24.2.2017 =====
 +1) Selitä erot neljän eri RNA-virus ryhmän välillä (replikaatio yms.)
 +2) Miten kasvit saavat virustartunnan
 +3) Influenssa A pandemiat ​
 +4) CRISPR-mekanismin toimintaperiaatteet
 +
 +
 +
 +===== 14.12.2016 =====
 +Vastaa kolmeen kysymykseen.
 +1) Selitä
 +a. Myovirus
 +b. Lysogeeni
 +c. Temperaatti virus
 +d. satelliittivirus
 +e. Lysogeeninen konversio
 +2) Kysymys viruksen elinkierrosta ja rakenteesta. Esimerkkinä vaipaton poliovirus joka (+)ssRNA, T=3.
 +3) Kasvigenomin tyypillisiä piirteitä
 +4) Virusten leviämisstrategiat nisäkkäillä yksilöiden välillä. Mainitse viisi tapaa, kaikista esimerkit.
 +
 +===== 10.12.2014 =====
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen.
 +  - Mikä on plakki ja miten se muodostuu?
 +  - Esittele viisi erilaista eläinviruksen leviämisstrategiaa esimerkkiviruksineen.
 +  - Selitä CRISPR-puolustusmekanismi ja sen tyypilliset piirteet.
 +  - Kasvivirusproteiinit ja niiden vuorovaikutukset isännän kanssa.
 + 
 +
 +===== 14.12.2011 =====
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen.
 +  - Kasvivirusgenomien tyypillisiä piirteitä.
 +  - Mikä on plakki ja miten se muodostuu?
 +  - Selitä lyhyesti viisi erilaista tapaa tai strategiaa, joilla virus ja virusinfektio siirtyy nisäkkäästä (yksilöstä) toiseen ja säilyy näin populaatiossa (esimerkkiviruksien mainitseminen suotavaa).
 +  - Vertaile positiivi (eli +) ja negatiivi (eli -) säikeisten RNA virusten replikaatiota.
 +
 +===== 15.12.2010 =====
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen.
 +  - Selitä kaksi tapaa, joilla viruksen rakenneproteiinit ja genomi muodostaa viruspartikkelin. Anna vähintää yksi virusesimerkki kummastakin tavasta.
 +  - Mikä on plakki ja miten se muodostuu?
 +  - Selitä CRISPR-puolustusmekanismi ja sen tyypilliset piirteet.
 +  - Miten kasvi puolustautuu viruksia vastaan?
 +
 +===== 10.12.2008 =====
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen.
 +  - Vertaile positiivi (eli +) ja negatiivi (eli -) säikeisten RNA virusten replikaatiota.
 +  - Kasvivirusgenomien tyypillisiä piirteitä.
 +  - Mihin perustuu virusten puhdistaminen gradienttisentrifugaatiolla?​
 +  - Miten virukset pystyvät infektoimaan soluseinällisiä soluja?
 +
 +===== 12.12.2007 =====
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen.
 +  - Selitä systeemisen infektion päävaiheet kasviviruksilla.
 +  - Virukset ovat erilaisia muodoltaan, kooltaan ja koostumukseltaan. Kerro, mistä virukset pääasiallisesti koostuvat ja miten virionien kokoamista säädellään. Anna esimerkkejä ja piirrä.
 +  - Selitä lyhyesti viisi erilaista tapaa tai strategiaa, joilla virus ja virusinfektio siirtyy nisäkkäästä (yksilöstä) toiseen ja säilyy näin populaatiossa (esimerkkiviruksien mainitseminen suotavaa).
 +  - Miten määrität infektiivisten virusten määrän liuoksessa? ​   ​
 +
 +===== 26.1.2005 =====
 +
 +  - Supressiosensitiiviset amber-mutaatiot
 +  - Erityispiirteet virusperäisen mRNA:n proteiinisynteesissä eukaryoottisolussa
 +  - Ongelmat viruslääkkeiden käytössä
 +  - Kuinka vaipaton virus pääsee isännän solulimaan
 +
 +===== 18.12.2002 =====
 +
 +  - Miten määrittäisit infektiokykyisten virusten määrän liuoksessa? ​  
 +  - ("joku mutaatiokysymys"​)
 +  - Kasvivirusgenomien kuljetus solun sisällä ja kasvinosasta toiseen
 +  - Retrovirusten lisääntyminen
 +
 +===== 23.1.2003 =====
 +Vastaa kolmeen kysymykseen
 +
 +  - Olet eristänyt uuden ikosahedraalisen dsDNA viruksen, joka infektoi C.eleganssia. Kerro, miten selvittäisit onko sillä rakennehomologiaa muihin dsDNA viruksiin
 +  - Mitkä ovat virusevoluution mekanismit ja siihen vaikuttavat voimat (driving forces).
 +  - + ja - säikeisten RNA virusten lisääntymisen erot ja yhtäläisyydet
 +  - Minkälaisia oireita virukset tyypillisesti aiheuttavat kasveissa.