Tenttiwiki

Johdanto viruksiin

21.4.2017

1) Miten virusten rakenteita tutkitaan? Kuvaa menetelmiä ja anna kaksi esimerkkiä miten menetelmät ovat auttaneet ymmärtämään virusten rakennetta ja/tai soluun tunkeutumista. 2) Virusten lääkehoidon ongelmat. 3) Kavivirusten genomien tyypilliset piirteet. 4) Selitä CRISPR-puolustusmekanismi ja sen tyypilliset piirteet.

24.2.2017

1) Selitä erot neljän eri RNA-virus ryhmän välillä (replikaatio yms.) 2) Miten kasvit saavat virustartunnan 3) Influenssa A pandemiat 4) CRISPR-mekanismin toimintaperiaatteet

14.12.2016

Vastaa kolmeen kysymykseen. 1) Selitä a. Myovirus b. Lysogeeni c. Temperaatti virus d. satelliittivirus e. Lysogeeninen konversio 2) Kysymys viruksen elinkierrosta ja rakenteesta. Esimerkkinä vaipaton poliovirus joka (+)ssRNA, T=3. 3) Kasvigenomin tyypillisiä piirteitä 4) Virusten leviämisstrategiat nisäkkäillä yksilöiden välillä. Mainitse viisi tapaa, kaikista esimerkit.

10.12.2014

Vastaa kolmeen kysymykseen.

 1. Mikä on plakki ja miten se muodostuu?
 2. Esittele viisi erilaista eläinviruksen leviämisstrategiaa esimerkkiviruksineen.
 3. Selitä CRISPR-puolustusmekanismi ja sen tyypilliset piirteet.
 4. Kasvivirusproteiinit ja niiden vuorovaikutukset isännän kanssa.

14.12.2011

Vastaa kolmeen kysymykseen.

 1. Kasvivirusgenomien tyypillisiä piirteitä.
 2. Mikä on plakki ja miten se muodostuu?
 3. Selitä lyhyesti viisi erilaista tapaa tai strategiaa, joilla virus ja virusinfektio siirtyy nisäkkäästä (yksilöstä) toiseen ja säilyy näin populaatiossa (esimerkkiviruksien mainitseminen suotavaa).
 4. Vertaile positiivi (eli +) ja negatiivi (eli -) säikeisten RNA virusten replikaatiota.

15.12.2010

Vastaa kolmeen kysymykseen.

 1. Selitä kaksi tapaa, joilla viruksen rakenneproteiinit ja genomi muodostaa viruspartikkelin. Anna vähintää yksi virusesimerkki kummastakin tavasta.
 2. Mikä on plakki ja miten se muodostuu?
 3. Selitä CRISPR-puolustusmekanismi ja sen tyypilliset piirteet.
 4. Miten kasvi puolustautuu viruksia vastaan?

10.12.2008

Vastaa kolmeen kysymykseen.

 1. Vertaile positiivi (eli +) ja negatiivi (eli -) säikeisten RNA virusten replikaatiota.
 2. Kasvivirusgenomien tyypillisiä piirteitä.
 3. Mihin perustuu virusten puhdistaminen gradienttisentrifugaatiolla?
 4. Miten virukset pystyvät infektoimaan soluseinällisiä soluja?

12.12.2007

Vastaa kolmeen kysymykseen.

 1. Selitä systeemisen infektion päävaiheet kasviviruksilla.
 2. Virukset ovat erilaisia muodoltaan, kooltaan ja koostumukseltaan. Kerro, mistä virukset pääasiallisesti koostuvat ja miten virionien kokoamista säädellään. Anna esimerkkejä ja piirrä.
 3. Selitä lyhyesti viisi erilaista tapaa tai strategiaa, joilla virus ja virusinfektio siirtyy nisäkkäästä (yksilöstä) toiseen ja säilyy näin populaatiossa (esimerkkiviruksien mainitseminen suotavaa).
 4. Miten määrität infektiivisten virusten määrän liuoksessa?

26.1.2005

 1. Supressiosensitiiviset amber-mutaatiot
 2. Erityispiirteet virusperäisen mRNA:n proteiinisynteesissä eukaryoottisolussa
 3. Ongelmat viruslääkkeiden käytössä
 4. Kuinka vaipaton virus pääsee isännän solulimaan

18.12.2002

 1. Miten määrittäisit infektiokykyisten virusten määrän liuoksessa?
 2. (“joku mutaatiokysymys”)
 3. Kasvivirusgenomien kuljetus solun sisällä ja kasvinosasta toiseen
 4. Retrovirusten lisääntyminen

23.1.2003

Vastaa kolmeen kysymykseen

 1. Olet eristänyt uuden ikosahedraalisen dsDNA viruksen, joka infektoi C.eleganssia. Kerro, miten selvittäisit onko sillä rakennehomologiaa muihin dsDNA viruksiin
 2. Mitkä ovat virusevoluution mekanismit ja siihen vaikuttavat voimat (driving forces).
 3. + ja - säikeisten RNA virusten lisääntymisen erot ja yhtäläisyydet
 4. Minkälaisia oireita virukset tyypillisesti aiheuttavat kasveissa.