Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
introduktion_till_zoologin [2014/08/08 03:10]
91.207.7.30 Due To http://www.quickloansquickcash.co.uk/ quick loans invest in your http://www.textloans24h.co.uk/ text loans Investment Homes You Can Affor http://www.theinstantloans.co.uk/ instant payday loans These http://www.24hshorttermloans.co.uk/ same day loa
introduktion_till_zoologin [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Introduktion till zoologin ======
  
 +===== Deltent II =====
 +
 +==== 25.10.2010 ====
 +
 +Del 1
 +
 +1. Definiera kort och ange vilken(a) grupp(er) som uppvisar strukturen: (6p)
 +
 +a) pedicellarie
 +b) luftsäck
 +e) lacrimale
 +d) rachis
 +e) Müllers gång
 +f) myomer
 +g) endostyle
 +
 +2. Beskriv kortfattat vilka egenskaper de tidiga tetrapoderna utvecklade som möjliggjorde
 +övergången till en semiterrestrisk livsstil. Beskriv också de huvudsakliga lösningarna som senare
 +gjorde att amnioterna kunde övergå till en helt terrestrisk livsstil (6p).
 +
 +3. Beskriv de delar i bilderna nedan som är märkta med pilar, förklara vad för funktion de har, och
 +vem som uppvisar dem (6p): [Bild]
 +
 +[Svaren lämnas in och i andra delen får kurskompendiet användas som hjälp]
 +
 +Del 2
 +
 +4. Förmågan att gestalta sin omgivning är en av de faktorer som format evolutionen av djurriket,
 +från enkla euglenider till mer komplexa vertebrater. Beskriv hur olika djur uppfattar sin
 +omgivning, vilka sinnen de använder för att överleva och vara framgångsrika och hur dessa
 +sinnen har utvecklats i takt med andra egenskaper. Diskutera form och funktion. Finns det
 +mönster eller samband t.ex. mellan vissa sinnen och rörelseförmåga,​ den miljö de lever i, eller
 +storlek?
 +
 +Diskutera denna fråga på ett vetenskapligt sätt i en essä på MAX ett konceptark (4 sidor). Med
 +vetenskapligt menar jag att du skall använda exempel för att förtydliga vad du menar. Dra upp
 +breda teoretiska linjer som du fördjupar med exempel och detaljer från enskilda djur eller
 +grupper.