Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
introduction_to_conservation_genetics [2014/12/07 22:40]
85.76.139.134 [Introduction to conservation genetics]
introduction_to_conservation_genetics [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Introduction to conservation genetics ======
 +===== 22.08.2014 Veijo Kaitala =====
  
 +
 +
 +  - Sisäsiittoisuus
 +  - Populaatioiden fragmentoituminen
 +  - Tehollinen populaatiokoko (effective population size)
 + ​Vastaa kahteen kysymykseen.
 +==== 6.8.2010 Pekka Pamilo ====
 +
 +
 +  - Mitkä seikat vaikuttavat tehoisaan populaatiokokoon (//​effective population size//), ja miten ne vaikuttavat?​
 +  - Miten populaation fragmentoituminen vaikuttaa geneettiseen muunteluun? Miten fragmentoituminen ja populaatioiden erilaistumisen astetta voi geneettisesti mitata?
 +  - Selitä populaation elossasäilymisanalyysin (//​population viability analysis//) periaatteet ja käyttötarkoitus. Miten geneettiset tekijät voidaan ottaa huomioon analyysissä?​
 +
 +Vastaa kolmeen.
 +
 +==== 27.5.2011 Pekka Pamilo ====
 +
 +  - Mistä sisäsiitosheikkous voi johtua ja miten sitä voisi suojeluohjelmissa välttää?
 +  - Miten populaation fragmentoituminen vaikuttaa geneettiseen muunteluun? Miten muuntelua voi mitata?
 +  - Kuinka suuri populaatio on geneettisesti elinkelpoinen?​ (Huom! Tähän ei tietenkään ole yksiselitteistä vastausta, mutta käsittele tekijöitä,​ jotka vaikuttavat populaation elinkelpoisuuteen.)
 +
 +Vastaa kaikkiin kolmeen.
 +
 +
 +
 +==== 4.4.2014 Perttu Seppä ====
 +
 +  - Sisäsiitostaantuma ja miten sitä voisi suojeluohjelmissa välttää?
 +  - Mitkä seikat vaikuttavat tehollisen populaatiokoon (effective population size), ja miten ne vaikuttavat?​
 +  - Kuinka genomista informaatiota voidaan käyttää lajien suojelussa?
 +  -  Rikostutkimuksen (molecular forensics) hyväksikäyttö luonnonsuojelugenetiikassa.
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen.