Tenttiwiki

Introduction to conservation genetics

22.08.2014 Veijo Kaitala

 1. Sisäsiittoisuus
 2. Populaatioiden fragmentoituminen
 3. Tehollinen populaatiokoko (effective population size)

Vastaa kahteen kysymykseen.

6.8.2010 Pekka Pamilo

 1. Mitkä seikat vaikuttavat tehoisaan populaatiokokoon (effective population size), ja miten ne vaikuttavat?
 2. Miten populaation fragmentoituminen vaikuttaa geneettiseen muunteluun? Miten fragmentoituminen ja populaatioiden erilaistumisen astetta voi geneettisesti mitata?
 3. Selitä populaation elossasäilymisanalyysin (population viability analysis) periaatteet ja käyttötarkoitus. Miten geneettiset tekijät voidaan ottaa huomioon analyysissä?

Vastaa kolmeen.

27.5.2011 Pekka Pamilo

 1. Mistä sisäsiitosheikkous voi johtua ja miten sitä voisi suojeluohjelmissa välttää?
 2. Miten populaation fragmentoituminen vaikuttaa geneettiseen muunteluun? Miten muuntelua voi mitata?
 3. Kuinka suuri populaatio on geneettisesti elinkelpoinen? (Huom! Tähän ei tietenkään ole yksiselitteistä vastausta, mutta käsittele tekijöitä, jotka vaikuttavat populaation elinkelpoisuuteen.)

Vastaa kaikkiin kolmeen.

4.4.2014 Perttu Seppä

 1. Sisäsiitostaantuma ja miten sitä voisi suojeluohjelmissa välttää?
 2. Mitkä seikat vaikuttavat tehollisen populaatiokoon (effective population size), ja miten ne vaikuttavat?
 3. Kuinka genomista informaatiota voidaan käyttää lajien suojelussa?
 4. Rikostutkimuksen (molecular forensics) hyväksikäyttö luonnonsuojelugenetiikassa.

Vastaa kolmeen kysymykseen.