Tenttiwiki

Immunobiology

16.2.2017

Max 4 pages

Describe MHC I and II and function

Describe immunoglobulin and function

Briefly describe PAMP

Briefly describe TLR

8.3.2016

Max 4 pages

 1. Describe MHC class II (3 points)
 2. Describe the complement system (3 points)
 3. Briefly describe:
  • Immunoglobulins (2 points)
  • (1 point)
  • Type I allergy (1 point)

For those whose university requires a 3 credit course, describe (1 page, max 2) one of the 4 papers (pass/fail).

13.5.2014

Max 4 pages You can answer in English, Finnish or Swedish.

1. Antigen presentation to T cells by MHC molecules (5 points)

2. Generation of variation in immunoglubulins (5 points)

14.2.2013

 1. Basic properties of antigen preparation and presentation by MHCI and MHCII (max 2 pages) (5p)
 2. The complement system (max 1 page)(2p)

Describe briefly (max 1 page)(3p)

 1. Toll like receptors
 2. Structural properties of immunoglobulins
 3. Type I (IgE) allergy

24.5.2012

 1. Sytotoksisten T-solujen toiminta (4p)
 2. Allergia (3p)
 3. Immunoglobuliineja koodaavin geenien erityispiirteet (3p)

9.2.2012

 1. Mitkä tekijät laukaisevat komplementin aktivaation ja aktivaation immunologiset vaikutukset (2p)
 2. MHC-luokka I ja II roolit T-solujen aktivoinnissa (3p)
 3. Immunoglobuliineja koodaavin geenien erityispiirteet (3p)
 4. Allergian (tyypin I hypersensitiivisyys) immunologiset pääpiirteet. Voit myös miettiä, miten länsimainen elämäntapamme saattaa liittyä allergiaan. (2p)

3.3.2011

 1. Kuvaa ja vertaile T- ja B-solujen antigeenin tunnistusta ja esittelyä. (max2 sivua)
 2. Munuaissiirtojen ja kantasolu- (=luuydin) siirtojen immunologian pääpiirteet ja erot. (max2 sivua)

4.3.2010

 1. Kuvaa ja vertaile T- ja B-solujen antigeenin tunnistusta ja esittelyä. Describe and compare antigen recognition and presentation by T- and B-lymphocytes. (max. 2 sivua)
 2. Munuaissiirtojen ja kantasolu (=luuydin) siirtojen immunologian pääpiirteet jaerot. Main Immunological features of and differences between kidney and stem cell (=bone marrow) transplantations. (max. 2 sivua)

2.5.2006

Define briefly, määrittele lyhyesti, definiera kort

 1. Immunoglobulin class switch, vasta-aineen luokan vaihto, klassbyte av antikropp
 2. Hapten, hapteeni
 3. Antigen valency, antigeenin valenssi, antigen valens
 4. Antibody isotype, vasta-aineen isotyyppi, antikroppens isotyp

Define, määrittele, definiera

 1. Helper T cells, T-auttajasolu
 2. Innate immune response, synnynnäinen immuunivaste, det medfödda immunförsvaret

Describe, kuvaa, beskriv (Answer only 1 of these 2 questions)

 1. *Maturation of B cells, B-solujen kypsyminen, B cellernas mognad
 2. Maturation of T cells, T-solujen kypsyminen, T cellers mognad

*Bonus question that can give two extra points

4.4.2006

Define briefly, määrittele lyhyesti

 1. NK cell, NK solu
 2. Opsinization, opsonointi
 3. MHC haplotypes, MHC haplotyypit
 4. Antibody allotype, vasta-aineen allotyyppi

Define, määrittele

 1. MHC I molecule in antigen binding, miten MHC I molekyyli sitoo antigeeniä
 2. Dendritic cells in immune response, dendriittisolut immuunivasteessa

Describe, kuvaa (Answer only 1 of these 2 questions)

 1. *Immunoglobin classes and their properties, immunoglobuliini luokat ja niiden ominaisuudet
 2. Antigen presenting cells, antigeeniä esittelevät solut

*Bonus question, that can give two extra points