Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
immunobiologia [2019/01/18 21:37]
webmaster [Immunobiology]
immunobiologia [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +======MOLE-701 Immunobiologia======
  
 +
 +===== 52773 Immunobiology =====
 +
 +====16.2.2017====
 +
 +Max 4 pages
 +
 +Describe MHC I and II and function
 +
 +Describe immunoglobulin and function
 +
 +Briefly describe PAMP
 +
 +Briefly describe TLR 
 +
 +
 +====8.3.2016====
 +
 +Max 4 pages
 +
 +  - Describe MHC class II (3 points)
 +  - Describe the complement system (3 points)
 +  - Briefly describe:
 +     * Immunoglobulins (2 points)
 +     * (1 point)
 +     * Type I allergy (1 point)
 +For those whose university requires a 3 credit course, describe (1 page, max 2) one of the 4 papers (pass/​fail).
 +
 +====13.5.2014====
 +
 +Max 4 pages
 +You can answer in English, Finnish or Swedish.
 +
 +1. Antigen presentation to T cells by MHC molecules (5 points)
 +
 +2. Generation of variation in immunoglubulins (5 points)
 +==== 14.2.2013 ====
 +  - Basic properties of antigen preparation and presentation by MHCI and MHCII (max 2 pages) (5p)
 +  - The complement system (max 1 page)(2p)
 +Describe briefly (max 1 page)(3p)
 +  - Toll like receptors
 +  - Structural properties of immunoglobulins
 +  - Type I (IgE) allergy
 +
 +==== 24.5.2012 ====
 +  - Sytotoksisten T-solujen toiminta (4p)
 +  - Allergia (3p)
 +  - Immunoglobuliineja koodaavin geenien erityispiirteet (3p)
 +
 +==== 9.2.2012 ====
 +  - Mitkä tekijät laukaisevat komplementin aktivaation ja aktivaation immunologiset vaikutukset (2p)
 +  - MHC-luokka I ja II roolit T-solujen aktivoinnissa (3p)
 +  - Immunoglobuliineja koodaavin geenien erityispiirteet (3p)
 +  - Allergian (tyypin I hypersensitiivisyys) immunologiset pääpiirteet. Voit myös miettiä, miten länsimainen elämäntapamme saattaa liittyä allergiaan. (2p)
 +
 +==== 3.3.2011 ====
 +
 +  - Kuvaa ja vertaile T- ja B-solujen antigeenin tunnistusta ja esittelyä. (max2 sivua)
 +  - Munuaissiirtojen ja kantasolu- (=luuydin) siirtojen immunologian pääpiirteet ja erot. (max2 sivua)
 +
 +==== 4.3.2010 ====
 +
 +  - Kuvaa ja vertaile T- ja B-solujen antigeenin tunnistusta ja esittelyä. Describe and compare antigen recognition and presentation by T- and B-lymphocytes. (max. 2 sivua)
 +  - Munuaissiirtojen ja kantasolu (=luuydin) siirtojen immunologian pääpiirteet jaerot. Main Immunological features of and differences between kidney and stem cell (=bone marrow) transplantations. (max. 2 sivua)  ​
 +
 +==== 2.5.2006 ====
 +
 +Define briefly, määrittele lyhyesti, definiera kort
 +
 +  - Immunoglobulin class switch, vasta-aineen luokan vaihto, klassbyte av antikropp
 +  - Hapten, hapteeni
 +  - Antigen valency, antigeenin valenssi, antigen valens
 +  - Antibody isotype, vasta-aineen isotyyppi, antikroppens isotyp
 +
 +Define, määrittele,​ definiera
 +
 +  - Helper T cells, T-auttajasolu
 +  - Innate immune response, synnynnäinen immuunivaste,​ det medfödda immunförsvaret
 +
 +Describe, kuvaa, beskriv (Answer only 1 of these 2 questions)
 +
 +  - *Maturation of B cells, B-solujen kypsyminen, B cellernas mognad
 +  - Maturation of T cells, T-solujen kypsyminen, T cellers mognad
 +
 +*Bonus question that can give two extra points ​
 +
 +
 +==== 4.4.2006 ====
 +
 +Define briefly, määrittele lyhyesti
 +
 +  - NK cell, NK solu
 +  - Opsinization,​ opsonointi
 +  - MHC haplotypes, MHC haplotyypit
 +  - Antibody allotype, vasta-aineen allotyyppi
 +
 +
 +Define, määrittele
 +
 +  - MHC I molecule in antigen binding, miten MHC I molekyyli sitoo antigeeniä
 +  - Dendritic cells in immune response, dendriittisolut immuunivasteessa
 +
 +Describe, kuvaa (Answer only 1 of these 2 questions)
 +
 +  - *Immunoglobin classes and their properties, immunoglobuliini luokat ja niiden ominaisuudet
 +  - Antigen presenting cells, antigeeniä esittelevät solut
 +
 +
 +*Bonus question, that can give two extra points